Ακύρωση της αριθμ. 122/2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί έγκρισης όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης»