1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση & λειτουργία Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ΟΠΑΔΥ (Μουσικό εργαστήρι Δάφνης)»

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη μίσθωσης εδώ