1

2η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20.04.2021

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τα άρθρα   72 και 75  του 
  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με
  τον Ν.4555/2018 και ισχύουν
 2. Τις διατάξεις του
  Ν.4623/2019
 3. Τις διατάξεις του
  Ν.4625/2019   
 4. Το άρθρο 10 της
  από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την
  λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων
  αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19)
 5. των αριθμ.
  18318/13-3-2020 , 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου
  Εσωτερικών
 6. Την αριθμ.
  Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
  Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών
  Οικονομικών , Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας
  και Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
  Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊου
  COVID-19  στην Περιφέρεια Αττικής»
  (ΦΕΚ 4019/τ.β’/20-9-2020)
 7. την παρ.1 του
  τρίτου άρθρου της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφασης «Ανώτατο όριο
  συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις» όπου «Τίθεται ανώτατο
  όριο εννέα (9) συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση ή
  συνάθροιση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή
  δημόσιες, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, με την επιφύλαξη των δημόσιων
  υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4703/2020
  (Α’131)….»
 8. Του αριθμ.πρωτ.
  60249/22-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών
 9. Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου

Σας προσκαλώ την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 11:15π.μ. – 12:15 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr ) για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
13η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 20.04.2021 με τηλεδιάσκεψη και ώρα 10:00πμ – 11:00πμ

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τα άρθρα 72
  και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον
  Ν.4555/2018 και ισχύουν
 2. Τις
  διατάξεις του Ν.4623/2019
 3. Τις
  διατάξεις του Ν.4625/2019  
 4. Τις
  διατάξεις του Ν.4735/2020
 5. Το άρθρο 10
  της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την
  λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής
  της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19)
 6. των αριθμ.
  18318/13-3-2020 , 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου
  Εσωτερικών
 7. Την αριθμ.
  Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
  Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
  , Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
  Υποθέσεων , Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα
  προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊου COVID-19  στην Περιφέρεια Αττικής» (ΦΕΚ
  4019/τ.β’/20-9-2020)
 8. την παρ.1
  του τρίτου άρθρου της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφασης «Ανώτατο όριο
  συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις» όπου «Τίθεται ανώτατο όριο
  εννέα (9) συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση ή
  συνάθροιση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιες,
  εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων
  συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4703/2020 (Α’131)….»
 9. Του
  αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών
 10. Την εύρυθμη
  λειτουργία του Δήμου

Σας προσκαλώ την Τρίτη 20 Απριλίου 2021  και ώρα 10:00 έως 11:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
Διαδικτυακό σεμινάριο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης με θέμα «Φυσική Άσκηση & Υγεία» στον γενικό πληθυσμό – 21-04-2021 και ώρα 13:00

Χαιρετισμοί

13.00
-13.15

 • Γιώργος Πατούλης Περιφερειάρχης Αττικής & Πρόεδρος
  ΕΔΔΥΠΠΥ
 • Βίντεο Δημάρχων
 • Βίντεο  Φυσική Άσκηση και Υγεία.  Γιάννης
  Τούντας

13.15

Προβολή video με τις κατευθυντήριες οδηγίες
του Π.Ο.Υ για την Φυσική Άσκηση (2΄)

 • Η Φυσική άσκηση συμβάλλει
  αποφασιστικά στην προαγωγή της Υγείας, στην πρόληψη ασθενειών και  στην καλή διατήρηση της υγείας. (5΄) Κυπαρισσένια Σαμαρά 

Προβολή video με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ο.Υ για την Φυσική Άσκηση
των παιδιών 5-17 ετών (1΄).

 • Φυσική Άσκηση και παιδιά (5΄)  Χριστίνα Γαλανοπούλου,                

video Ασκήσεις γυμναστικής για παιδιά μέσα στο
σπίτι. Χριστίνα Γαλανοπούλου (10΄)

Προβολή
video με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ο.Υ για
την Φυσική Άσκηση στο σπίτι κατά την διάρκεια της πανδημίας (1΄)

 • Φυσική Άσκηση και ενήλικες. (5΄) Τριάδα Τσακιρούδη, 

video
Ασκήσεις για διατήρηση καλής υγείας. Για το γραφείο, για το σπίτι για εγκύους.
(10΄)
Αθανασία  Μυγδάκη,

Προβολή video με τις
κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ο.Υ για την Φυσική Άσκηση (2΄)

 • Φυσική άσκηση και ηλικιωμένοι. (5΄) Ειρήνη Δρίζη,

video
Ασκήσεις για μυική ενδυνάμωση και βελτίωση της ισορροπίας. (10΄) Απόστολος Εμμανουηλίδης,

 • Φυσική Άσκηση για άτομα με
  αναπηρία στο σπίτι. (5΄) Κελλυ Λουφακη

video
Ασκήσεις για ΑμεΑ  Κελλυ
Λουφακη (10΄)

 • Φυσική άσκηση και προβλήματα
  υγείας. (5΄)  Παπαστεργίου
  Δήμητρα,

video Ασκήσεις θεραπευτικής Γυμναστικής. (10΄) Αλατσατιανός Ευαγγελος,

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
(αλφαβητικά)

Ευάγγελος
Αλατσατιανός
:
Φυσικοθεραπευτής, Δήμος Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης,   

Χριστίνα Γαλανοπούλου: Προπονήτρια, Σύμβουλος Άθλησης του Περιφερειάρχη
Αττικής, Μέλος Επιτροπής του Αθλητικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος BE-ACTIVE, Μέλος
του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του
Π.Ο.Υ.,  σε θέματα άθλησης.

Ειρήνη Δρίζη: Φυσικοθεραπεύτρια, Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Μέλος
του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

Απόστολος
Εμμανουηλίδης
:
Φυσικοθεραπευτής, Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας

Κελλυ
Λουφάκη:
Παγκόσμια
Πρωταθλήτρια Ξιφασκίας με Αμαξιδιο και Πρέσβειρα του Αθλητικου Ευρωπαϊκού
Προγράμματος BE-ACTIVE

Αθανασία
Μυγδάκη:

Εκπαιδεύτρια Joga,
Θεραπεύτρια Joga,
Κοινωνική Λειτουργός στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

Νταίζη
Παπαθανασοπούλου:

Κοινωνιολόγος, Κοινωνική Λειτουργός, Συντονίστρια
του Προγράμματος Υγιών Πόλεων του ΕΔΔΥΠΠΥ, Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής του
Π.Ο.Υ. για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Υγιών Πόλεων, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου
του  Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του
Π.Ο.Υ.

Δήμητρα
Παπαστεργίου
: Ψυχολόγος
MSc-Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δήμος Φαρκαδόνας,  Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου Ελληνικού
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Κυπαρισσένια Σαμαρά: Δ/ντρια Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω,
Επισκέπτρια Υγείας, Υπ. Διδάκτωρ ΠΑΔΑ, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του
Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Γιάννης
Τούντας:
Καθηγητής
ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του 
Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Τριάδα Τσακιρούδη: Κοινωνιολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Αλεξανδρούπολης, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Οδηγίες προς
Συμμετέχοντες για Διαδικτυακή Δράση Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για την Φυσική
Άσκηση

Οδηγίες Σύνδεσης & Παρακολούθησης μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Συσκευής Κινητού Τηλεφώνου

Για παρακολούθηση μέσω Υπολογιστή :

Για παρακολούθηση μέσω Κινητού :

Ο Δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού

Αναστάσιος Αθ. Μπινίσκος

Η Πολιτική Εκπρόσωπος

Υπεύθυνη ΚΕΠ Υγείας

Δήμου Δάφνης- Υμητού

Γεωργία Γρ. Σκιαδοπούλου

Κατεβάστε την αφίσα εδώ