1

Δελτίο Τύπου – Κλείσιμο Σχολείων λόγω γρίπης

Έχοντας υπόψη:

1 . Τις διατάξεις του άρθρου 58 περί 
αρμοδιότητες  του  Δημάρχου 
του  Ν  3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης

 • To άρθρο 75 παρ.1 περιπτ. ΣΤ υποπεριπτ.27 του
  Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)
  Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,
 • Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5
  του Π.Δ 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ 201/1998.
 • Το υπ`αριθμ 1838/4-2-2020  έγγραφο 
  στη  Δ/νση  Π/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σχετικά με
  «Ενημέρωση για απουσίες μαθητών».
 • Το υπ’αριθμ.3730/31.1.2020 έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας
  Εκπαίδευσης  Α΄ Αθήνας σχετικά με
  «Ενημέρωση για διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων»
 • Την άμεση ανάγκη για την διακοπή λειτουργίας των
  σχολείων λόγω των αυξανόμενων απουσιών των μαθητών από την έξαρση του ιού της
  γρίπης και την ανάγκη προστασίας των υγιών μαθητών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Την διακοπή λειτουργίας του 6ου
Δημοτικού Σχολείου Δάφνης στις 5,6 & 7 Φεβρουαρίου 2020.

Β) Την διακοπή λειτουργίας του 1ου και 2ου τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Δάφνης στις 6 & 7 Φεβρουαρίου 2020.

Ο Δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

Κατεβάστε την Απόφαση εδώ
Δελτίο Τύπου – Κοπή Πίτας Δήμος Δάφνης – Υμηττού 2020 την 02.02.2020

Την Κυριακή
02.02.2020 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή των κατοίκων της Δάφνης και του
Υμηττού στο κλειστό γυμναστήριο «ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ» η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας
του Δήμου μας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας !

Γραφείο Δημάρχου

04.02.2020

Φωτογραφικό υλικό απο την εκδήλωση :
Δελτίο Τύπου – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το κλείσιμο του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ Υμηττού

Σε συνέχεια του αιφνιδιαστικού κλεισίματος του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ Υμηττού και της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου την 28.01.2020, κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας για ματαίωση της απόφασης αναστολής λειτουργίας του και σας καλούμε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18.00 μ.μ στην κεντρική πλατεία Υμηττού.

Γραφείο Δημάρχου

04.02.2020