1

«Εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δάφνης – Υμηττού 2021-2022»

Οι εγγραφές στους σταθμούς θα ξεκινήσουν από την Δευτέρα 24/05/2021
όπου και θα ενεργοποιηθεί ο σύνδεσμος εφαρμογής ηλεκτρονικών αιτήσεων έως
18/6/2021.

Σύνδεσμος εφαρμογής ηλεκτρονικών αιτήσεων:  https://pstathmoi.publicota.gr/dafni-imittos/

Αναρτούμε τα κάτωθι αρχεία σε περίπτωση που επιθυμείτε να τα συμπληρώσετε πριν από την Δευτέρα :

1.Ανακοίνωση Προέδρου

2.Πιστοποιητικό Υγείας παιδιού

3.Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής τέκνου από τον σταθμό

4.Γενική Αίτηση σε περίπτωση που χρειαστεί να αιτηθείτε οτιδήποτε προς την υπηρεσία
Δελτίο Τύπου Κέντρο Κοινότητας 07.05.2021

Ακολουθεί
ενημέρωση σχετικά με τις επανυποβολές αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα και το Επίδομα Στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Το πρόγραμμα σταδιακής επανυποβολής
των αιτήσεων αναδιαμορφώνεται ως εξής:

Οι αιτήσεις
με αρχικό μήνα έγκρισης τον Μάιο και τον Νοέμβριο του 2020 δεν
παρατείνονται εκ νέου
και θα πρέπει να επανυποβληθούν
μέσα στον Μάιο του 2021.

Οι αιτήσεις
με αρχικό μήνα έγκρισης τον Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του  2020 δεν
παρατείνονται εκ νέου

και θα πρέπει να επανυποβληθούν μέσα
στον Ιούνιο του 2021.

Οι αιτήσεις
με αρχικό μήνα έγκρισης τον Ιούλιο και Οκτώβριο του  2020 και
Ιανουαρίου 2021 δεν παρατείνονται εκ νέου
και θα πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στον Ιούλιο του 2021.

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται:

Α. ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων,

Β. Η διάρκεια ισχύος τους και Γ. ο μήνας επανυποβολής όπως διαμορφώνεται μετά και την τελευταία παράταση.

Υπενθυμίζεται ότι:

α) Σε περίπτωση που υποβληθεί εντός
του Μαΐου 2021 αίτηση απευθείας από τους αιτούντες, τότε αυτή η εγκεκριμένη
αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη
δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει
οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης
εγκεκριμένης αίτησης.  

γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου
που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των
αιτήσεων τους για τρεις μήνες.

Επίδομα Στέγασης

Για το πρόγραμμα Επίδομα Στέγασης δεν θα δοθεί εκ
νέου παράταση
. Από την 1/5/2021, θα πρέπει εντός του μήνα λήξης ισχύος της
εκάστοτε εγκεκριμένης αίτησης (όπως αυτός αναγράφεται πάνω δεξιά στην αίτηση)
να υποβάλλεται νέα αίτηση από τον αιτούντα.  

Για πληροφορίες – διευκρινίσεις σχετικά με τις
ανανεώσεις των αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα στελέχη του Κέντρου
Κοινότητας τηλεφωνικά στο: 213 2037822 ή εναλλακτικά μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kentrokoinotitas@dafni-ymittos.gov.gr

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΑΠΕΡΓΗ

Για περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Κοινότητας πατήστε εδώ
Ανακοίνωση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ αποτελεσμάτων του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-2021

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-2021.

Παρακαλούνται όσες ωφελούμενες είναι στους οριστικούς πίνακες και έλαβαν voucher να μας αποστείλουν άμεσα στο email του Οργανισμού okpdy@dafni-ymittos.gov.gr το voucher σκαναρισμένο, pdf  ή σε φωτογραφία jpg, με κείμενο μηνύματος το ονοματεπώνυμο του παιδιού και το σταθμό που επιθυμούν να φοιτήσει το παιδί τους.

Στη κράτηση θέσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων που διαθέτει ο κάθε σταθμός στο ΕΣΠΑ.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής

Κωνσταντίνος Σ. Σταυριανουδάκης
Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων των αιτήσεων εγγραφών στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων εγγραφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ

Παρακαλούμε ελέγξτε τις αιτήσεις σας και αν δεν έχετε συμπεριληφθεί στους ωφελούμενους πρέπει να υποβάλετε ένσταση, για να κατοχυρώσετε την εγγραφή σας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου μας. Έχετε δικαίωμα υποβολής ενστάσεων από τις 14/8 έως τις 18/8 στις 16:00.

Αν χρειάζεστε βοήθεια για την υποβολή της ένστασης, επικοινωνήστε με τα γραφεία του ΟΚΠΔΥ στα τηλέφωνα 2132037810, 2132037856, 2132037881.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Σ. Σταυριανουδάκης
Δελτίο Τύπου – Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης – Υμηττού 10.04.2020

Σημαντικές επισημάνσεις για το ‘’Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα’’ (Κ.Ε.Α.)  και το ‘’Επίδομα Στέγασης’’.Στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό διάδοσης του Κοροναΐού, υπεγράφη και προωθείται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Αριθμ. Πρωτ. Δ13οικ.14717/303/8-4-2020 Υπουργική Απόφαση, με την οποία παρατείνεται για ένα (1) μήνα η ισχύς των αιτήσεων των προγραμμάτων Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης, οι οποίες:

i) θα έπρεπε να επανυποβληθούν μέσα στον Απρίλιο και

ii) έπρεπε να επανυποβληθούν το Μάρτιο κι έλαβαν παράταση τον προηγούμενο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι:

α) Σε περίπτωση που υποβληθεί εντός του Απριλίου αίτηση απευθείας από τους αιτούντες, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.Οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους για ένα (1) μήνα. Επομένως, η ανάγκη προσέλευσης των ωφελουμένων περιορίζεται στις περιπτώσεις υποβολής νέας αίτησης (και όχι επανυποβολής μετά την πάροδο του εξαμήνου), όταν δεν είναι δυνατή η υποβολή της με κωδικούς Taxisnet της Α.Α.Δ.Ε.

Τέλος,παρατίθεται και η ιστοσελίδα του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για το Κέντρο Κοινότητας με πληροφορίες για τα δικαιολογητικά των επιδομάτων:  https://www.dafni-ymittos.gov.gr/monades/kentro-kinotitas/

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΕΡΓΗ ΣΟΦΙΑ