1

“Τελικός πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας σχολικών καθαριστών-ριών διδακτικού έτους 2023-2024”

Κατεβάστε και δείτε τον τελικό πίνακα κατάταξης με ΑΔΑ εδώ