1

2η Μεικτή Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 21.02.2023 και ώρα 09:30π.μ

Έχοντας υπ’ όψιν:

  1. Τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019.
  3. Τις διατάξεις του Ν.4625/2019.   
  4. Τις διατάξεις του Ν.4940/2022.
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022.
  6. Τις διατάξεις του Ν.5013/2023 
  7. Των αριθμ.374/απ.39167/02.06.2022, 380/απ.39456/15.06.2022 και 131/απ6383/26.01.2023  εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.
  8. Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Σας προσκαλώ

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 09:30 σε τακτική – μεικτή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
Ανακοίνωση Δημάρχου Δάφνης – Υμηττού Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου – 18.03.2022

Οι υπογραφές «έπεσαν» !

Με αρωγό την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Πατούλη, προχωράμε στην αναζωογόνηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο πολιτισμού και αθλητισμού «Μελίνα Μερκούρη».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής ποσού 1.625.000,00€ και από πόρους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού ποσού 285.000,00€ και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης μας προσφέροντας :

✅ Τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού με τέσσερις νέους πυλώνες στο υπάρχον γήπεδο ποδοσφαίρου αλλά και του δικτύου παροχής της ηλεκτροδότησης του.
✅Κατασκευή δύο νέων γηπέδων αντισφαίρισης.
✅Κατασκευή νέου γηπέδου 5Χ5.
✅Διαμόρφωση πεζοδρομίων, κατασκευή διαδρομών για περιπατητές.
✅Φωτισμός χώρου.
✅Φύτευση περιβάλλοντος χώρου.
✅Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης.

Με σκληρή δουλειά, συνέπεια στις δεσμεύσεις μας και διαφάνεια υλοποιούμε έργα πνοής για τον Δήμο μας!

#δημοσδαφνησυμηττου
#αναστασιοσμπινισκος
#περιφερειααττικης

Ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού

Αναστάσιος Αθ. Μπινίσκος

φωτογραφικό υλικό :