Καθαρισμός  οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, ως προληπτικό μέτρο πυροπροστασίας

Σύμφωνα με υπ’ αριθμόν 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη, η οποία εγκρίθηκε από την υπ΄αριθ.οικ.18851/Φ.700.20/19.04.2023 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 2549 //τ.Β΄/ /19.04.2023) , οι ιδιοκτήτες , νομείς , επικαρπωτές μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων , που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών , υποχρεούνται να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους κατά το χρονικό διάστημα από την   1η μέχρι την 30η  Απριλίου εκάστου έτους και τη συντήρηση αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου , ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου , για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να ακολουθούν τις προβλέψεις αποκομιδής των απορριμμάτων , όπως περιγράφονται στους Κανονισμούς Καθαριότητας των οικείων δήμων , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4821/2021 περί αποβλήτων .

Μετά  την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού καθώς και της συντήρησης καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ,δύναται ενημερώνουν σχετικά τον οικείο Δήμο με κάθε πρόσφορο μέσο.

Κατεβάστε το ενδεικτικό υπόδειγμα

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση  της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης σε όλη την διάρκεια  της αντιπυρικής περιόδου επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον / στους υπόχρεους από τον οικείο Δήμο

 α) πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200)ευρώ,

 β) τη δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών, βάση της υπό παρ.β’ της παρ.Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν3463/2006, Α’ 114), σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ΄αριθ.οικ.18851/Φ.700.20/19.04.2023 Υπουργικής Απόφασης του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 2549 /τ.Β΄/19.04.2023) και

γ) 500 ευρώ, βάση του άρθρου 26 του Κανονισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Δάφνης-Υμηττού που εγκρίθηκε με την αρ.20- 9/2/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .

Εντός προθεσμίας δέκα (10) από την επίδοσης της πράξης  Επιβολής Προστίμου  ο παραβάτης δύναται να υποβάλει έγγραφη ένσταση στον οικείο Δήμο , παρελθούσης δε άπρακτης της άνω προθεσμίας και εφόσον η υποβαλλόμενη ένσταση δεν έχει γίνει αποδεκτή , το επιβληθέν πρόστιμο οριστικοποιείται . Σε περίπτωση  συμμόρφωσης εντός της άνω προθεσμίας με την υποχρέωση  καθαρισμού  ο οικείος Δήμος εκδίδει απόφαση  έως και  50% του  προς  επιβολή προστίμου .

Μετά το πέρας της δεκαήμερης προθεσμίας ή εφόσον έχει υποβληθεί ένσταση η οποία δεν έχει γίνει αποδεκτή , ο οικείος Δήμος υποχρεούται εντός πέντε ημερών   σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών.

Σε περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους  και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των  υπόχρεων για καθαρισμό τους ο οικείος Δήμος ταυτόχρονα με την επιβολή του προστίμου , αιτείται προς την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας για τη βεβαίωση τυχόν συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς και βάσει αυτής , υποχρεούται σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων.

 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την υπ.αρ.20/2023 Πυροσβεστική διάταξη.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.

Ο Αντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος

Ιωάννης   Τζιβελέκας
Ανακοίνωση του Δήμου Δάφνης – Υμηττού για το κλείσιμο του ΧΥΤΑ λόγω πυρκαγιάς – 22.08.2023

«Έκκληση στους πολίτες να μην προχωρήσουν στην απόθεση απορριμμάτων»

Κλειστός θα παραμείνει ο ΧΥΤΑ Φυλής, με απόφαση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης, για προληπτικούς λόγους, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα.

Για τον λόγο αυτό απευθύνουμε έκκληση στους πολίτες να μην προχωρήσουν στην απόθεση απορριμμάτων καθώς και ογκοδών αντικειμένων, κλαδεμάτων κλπ έως ότου επαναλειτουργήσει ο ΧΥΤΑ.

Ζητούμε την κατανόηση σας

Τμήμα Περιβάλλοντος – Υπηρεσία Καθαριότητας

22.08.2023

 
Ενημέρωση για την «Χωριστή συλλογή υπολειμμάτων τροφών (βιοαποβλήτων) στους ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΥΣ»

Σημεία θέσεων καφέ κάδων εδώ

Φωτογραφικό υλικό :
«Καθορισμός προληπτικών μέ­τρων πυροπροστασίας»

«Καθορισμός προληπτικών μέ­τρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτί­νας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα»

Κατεβάστε το ΦΕΚ 19.04.2023 εδώ
Ανακοίνωση του Δήμου Δάφνης Υμηττού «Σημεία τοποθέτησης κάδων ολοκληρωμένης ανακύκλωσης»

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΔΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ (ΜΩΒ)ΚΑΔΟΙ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (ποιο κάτω απο το Μετρό)ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗς ΔΑΦΝΗΣ (Δίπλα στους βυζιθόμενους κάδους)ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΑΙΝΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ
A' ΚΑΠΗ ΔΑΦΝΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΑΛΑΓΑΝΙΔΗ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ (Στο βυθιζόμενο κάδο)
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΑΙΝΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΧΑΡΑΥΓΗΠΛΟΥΤΩΝΟΣ (Δίπλα στον βυθιζόμενο κάδο)ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ (Δίπλα στον βυθιζόμενο κάδο)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ
Α' ΚΑΠΗ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΠΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ (Στο κτίριο της Φιλοζωικής Επιτροπής)
1ο - 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ (Στο κτίριο της Φιλοζωικής Επιτροπής)
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΜΙΣΟΥ (Στο κτίριο του ΦΟΥ)
Πρόσκληση συμμετοχής του Δήμου Δάφνης – Υμηττού με θέμα το Περιβάλλον, την Κυριακή 22 Μαΐου 2022 στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 (στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Υμηττού)

 

Με μεγάλη χαρά

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην Εκδήλωση για το Περιβάλλον που διοργανώνεται για την Κυριακή 22 Μαίου στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 (στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Υμηττού) στον Υμηττό και ώρα προσέλευσης 11:30π.μ. , ώρα έναρξης 12:0 0μ.μ.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:

  • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα φυτεύσεων θάμνων και δένδρων που οργανώνει η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Δαφνης-Υμηττού σε συνεργασία με την We 4 All ξεκινώντας από το άλσος Αρη Αλεξάνδρου και το Άλσος Πέτρου και Παύλου στον Υμηττό. (Δηλώστε συμμετοχή στο email: perivallon@dafni-ymittos.gov.gr).
  • Ενημέρωση και συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης The GREEN CITY της Περιφέρειας Αττικής, που αφορά ξεχωριστά ρεύματα ανακύκλωσης (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, βρώσιμα έλαια κλπ) και συμμετοχή με επιβράβευση.
  • Ενημέρωση για θέματα αδέσποτων ζώων από την Φιλοζωική Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των παιδιών σε θέματα του Περιβάλλοντος και της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τους, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης θεμάτων σχετικά με το Περιβάλλον από την We 4All και ενημέρωσης για το πρόγραμμα ανακύκλωσης με επιβράβευση The Green City, στο χώρο του σχολείου, κατόπιν συνεννόησης και προγραμματισμού με το Τμήμα Περιβάλλοντος και εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email: perivallon@dafni-ymittos.gov.gr.

Ο Δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού

Αναστάσιος Αθ. Μπινίσκος
Ανακοίνωση του Δήμου Δάφνης – Υμηττού για προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας (1 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022) – 04.04.2022

Αγαπητοί μας συμπολίτες,

Βρισκόμαστε ενόψει της αντιπυρικής περιόδου (1 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ), γι΄ αυτό το λόγο σας γνωρίζουμε τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, σύμφωνα με υπ΄ αριθμόν 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη, η οποία εγκρίθηκε από την υπ΄αριθ.οικ.17647/Φ.700.20/18.03.2022 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 1301/τ.Β΄/18.03.2022).

Στην ανωτέρω απόφαση αναφέρονται τα κάτωθι:

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους έως 04.2022

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων, οι υπόχρεοι καλούνται από τον οικείο δήμο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να προβούν στις εργασίες καθαρισμού των χώρων.

Οι Δήμοι υποχρεούνται να διενεργούν τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, ύστερα από καταγγελία ή και αυτεπαγγέλτως, για διαπίστωση εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων των υπόχρεων.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.

 

Ο Δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού

Αναστάσιος Αθ. Μπινίσκος

 

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Αναστασόπουλος Νικόλαος