Δελτίο τύπου ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) Δήμου Δάφνης – Υμηττού 09.09.2021

Κατεβάστε τα :

Τι είναι το ΣΒΑΚ εδώ
Δελτίο τύπου ΣΒΑΚ για τα στάδια Α’- Β’- Γ’ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) Δήμου Δάφνης – Υμηττού 10.09.2021 – ΝΕΑ Ενημέρωση 23.05.2022

«Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης του Τελικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, παρατίθενται ακολούθως τα Στάδια Α’, Β’ και Γ’ του ΣΒΑΚ.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου (υπόψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών) τυχόν σχόλια/ παρατηρήσεις/ προτάσεις σχετικά με το Τελικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Δάφνης – Υμηττού.»

Κατεβάστε το στάδιο Α’ εδώ

ΝΕΟ 23.05.2022 Κατεβάστε το στάδιο Β’ εδώ

ΝΕΟ 23.05.2022 – Κατεβάστε το στάδιο Γ’ εδώ

Κατεβάστε τους χάρτες για το στάδιο Α’ εδώ
Δελτίο Τύπου – Παρουσίαση 2ης ηλεκτρονικής Δημόσιας Διαβούλευσης (ΣΒΑΚ) Δήμου Δάφνης – Υμηττού την 15.06.2021

Κατεβάστε την παρουσίαση εδώ
Πρόσκληση στην 2η Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Δάφνης – Υμηττού – 15.06.2021 και ώρα 14:00μμ – 16:00μμ

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ
Ενημέρωση σχετικά με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ για το ΣΒΑΚ Δάφνης –Υμηττού

1.Ερωτηματολόγιο προς τους Επιβάτες του ΟΑΣΑ εντός των ορίων του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7J9vsUbF_8Yb6V1fmdKCdcFf2KwtzkkErRVnptVS5j1qtgQ/viewform?usp=sf_link

2.Ερωτηματολόγιο για τις μετακινήσεις Φοιτητών/τριών στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9AJoiSy2gSBwGPhAgwSkcTwswEl3QiOsT9yzHUc8NFlNtYA/viewform?usp=sf_link

3.Ερωτηματολόγιο για τις μετακινήσεις Εργαζομένων στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOp719Z6ZHXh5ne4xqBCq__2UQLYPENc33vGiaJIIBHY4A9w/viewform?usp=sf_link

4.Ερωτηματολόγιο προς τους Επιβάτες του Μετρό εντός των ορίων του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZvCHrocpfCJclJ43z18P5AuH8vqF0UHCQ7EKCbplDtJfUXg/viewform?usp=sf_link

5.Ερωτηματολόγιο προς Τυχαίο Δείγμα Πεζών που διέρχονται από το Δήμο Δάφνης – Υμηττού

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFGnz3RPDPPEPiLXvCTYMAL4iv48NLdJfQVzUfX-AfZ_lUaA/viewform?usp=sf_link

6.Ερωτηματολόγιο προς τους μαθητές/μαθήτριες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqqJbpFYBAS4gR2Fp0F_WGbwlGyTcYkznVDtR6Z7m9a9ALaA/viewform?usp=sf_link

7.Ερωτηματολόγιο για τις μετακινήσεις Κατοίκων στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNQwfIj0kSIwnTwhboiD9HiNDgVCahViwmVNS9TUxbJgWjTQ/viewform?usp=sf_link

8.Ερωτηματολόγιο Πρόσβασης στα Σχολεία

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftCANCKyeVOcxK0lB34zKf1DkzTgNWPqs3Q7E0OOqg17Qhrw/viewform?usp=sf_link

9.Ερωτηματολόγιο Φορέων

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeohIlOYsLoa31HEDaWz1lTp0u55mTdBTNPsO6ePHmqF9rR2Q/viewform?usp=sf_link

Για περισσότερα άρθρα ενημερώσεων που αφορούν το ΣΒΑΚ μπείτε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΒΑΚ μπείτε εδώ
Δελτίο Τύπου – Παρουσίαση 1ης ηλεκτρονικής Δημόσιας Διαβούλευσης (ΣΒΑΚ) Δήμου Δάφνης – Υμηττού την 11.02.2021

Κατεβάστε την παρουσίαση εδώ

Κατεβάστε τα πρακτικά εδώ