Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 208/2017 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και υποβολή πρότασης με το έργο «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού» σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα...

Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 83/2018 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην έγκριση Α) συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων, όσον αφορά στον τίτλο της προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα...

Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 54/2018 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας : Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, όσον αφορά στον τίτλο της προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα...

Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 53/2018 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων, όσον αφορά στον τίτλο του έργου

Διαβάστε περισσότερα...

Έγκριση: Α) συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Β) αποδοχής χρηματοδότησης Γ) κάλυψης από ίδιους πόρους του ποσού άνω των 210.000,00€ που θα χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Εσωτερικών Δ) της αριθμ. 38/2018 οριστικής μελέτης του έργου και Ε) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή κάθε νομιμοποιητικού εγγράφου που θα απαιτηθεί

Διαβάστε περισσότερα...

Έγκριση Α)συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας : Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή /ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β) αποδοχής χρηματοδότησης Γ) της αριθμ. 39/2018 οριστικής μελέτης του έργου και Δ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή κάθε νομιμοποιητικού εγγράφου που θα απαιτηθεί

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!