Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για  την  κατάθεση  από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2022 της 4ης – 6ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2022 για την υλοποίηση  έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων