: Λήψη απόφασης για την πρόσθετη χρηματοδότηση   του έργου    «Αστική ανάπλαση περιοχών Δ.Κ. Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης – Υμηττού».