1

Πρόσκληση 2ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Κοινότητας Δάφνης 17.02.2020

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθρ. 89 του  Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης
την 17η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 08.00μ.μ. στο
Δημοτικό κτίριο επί της οδού Ηλιουπόλεως 120 στο 4ο όροφο
για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέμα –προβλήματα
κοινότητας

Β. Επικύρωση πρακτικών 1ης
συνεδρίασης έτους 2020

Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου

    Κοινότητας Δάφνης

ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ