image_pdfimage_print

Πρόσκληση για την 1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ την 10.04.2023 και ώρα 10:00π.μ με 12:00π.μ

Στην 1η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 με ώρα έναρξης στις 10:00 και ώρα λήξης στις 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87-7.6.2010), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 ¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ¨ και την εγκύκλιο 375 Α.Π.:39167/2-6-2022 του ΥΠΕΣ,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για 1η ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Φεβρουαρίου 2021 με τηλεδιάσκεψη και Live streaming

Έχοντας υπόψη, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες των Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 5 του αρθρ.74 του Ν.4555/2018 και της αριθμ. 195/2011 προηγ. απόφ. του Δημοτικού Συμβουλίου (Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου), καλείσθε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 21:00 έως 02:00 με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), για συζήτηση στο παρακάτω μοναδικό θέμα

Διαβάστε περισσότερα...