1

Ανακοίνωση για την καταβολή οφειλών προς τον Δήμο Δάφνης Υμηττού 20.01.2021

Σας γνωρίζουμε ότι,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α.1289/22.12.2020 (ΦΕΚ
5855/Β’/31.12.2020) απόφαση
 της ΑΑΔΕ 

Οφειλές προς το Δήμο Δάφνης – Υμηττού καταβάλλονται υποχρεωτικά μόνο με επιταγές,  με τη χρήση καρτών πληρωμών, ή με κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου στην ALPHA BANK.