Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού Δήμου Δάφνης – Υμηττού για το έτος 2024

Κατεβάστε και δείτε την συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού σε .pdf εδώ

Κατεβάστε και δείτε την συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού σε .xlsx εδώ

Κατεβάστε και δείτε την ανακεφαλαιοποίηση του προϋπολογισμού σε .doc εδώ
Ανακοίνωση συμμετεχόντων στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη του Ι.Ν. Πέτρου & Παύλου Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ
Ενεργοποίηση της «Πλατφόρμας Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων (0,5%, 2%, 5%) και παρεπιδημούντων» για τους επαγγελματίες του Δήμου μας που υπόκεινται σε δημοτικό φόρο

Ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού ενημερώνει τους Επιχειρηματίες του Δήμου μας ότι ενεργοποίησε την παραγωγική λειτουργία της «Πλατφόρμας Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων» για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης, τον αυτοματοποιημένο υπολογισμό και την είσπραξη των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων.

Οι Επιχειρηματίες του Δήμου μας που υπόκεινται σε δημοτικό φόρο, (0,5%, 2%, 5%) θα έχουν πλέον την δυνατότητα να διεκπεραιώσουν ηλεκτρονικά τις υποθέσεις που αφορούν τις δηλώσεις ακαθαρίστων εσόδων και τη πληρωμή των αντίστοιχων τελών.

Η «Πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων» απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας που υπόκεινται στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων ή το τέλος παρεπιδημούντων, το οποίο είναι υπόχρεες να καταβάλουν σύμφωνα με την υποβληθείσα περιοδική τους δήλωση στην Α.Α.Δ.Ε.

Η ταυτοποίηση χρηστών για τις επιχειρήσεις πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και συγκεκριμένα στο https://dae.govapp.gr/ στην ενότητα για τις επιχειρήσεις, όπου θα συνδέονται με κωδικούς τους taxisnet.

Για τις διαδικασίες που απαιτούνται υπάρχει εγχειρίδιο με πληροφορίες αναρτημένο στην ιστοσελίδα «Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και  Παρεπιδημούντων (dae.govapp.gr)».

Για περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική πλατφόρμα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Εσόδων, στα τηλ.: 2132085585, 2132085586 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση oikonomiko@dafniymittos.gov.gr
Χρονοδιάγραμμα διαδικασιών για την χορήγηση εγκρίσεων συμμετοχής εμποροπανήγυρης στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού για το έτος 2023 (Εορτασμός Ζωοδόχου Πηγής 20 & 21 Απριλίου)
Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Γραφείο Εσόδων του Δήμου Δάφνης – Υμηττού – 29.04.2022

Παράταση για υποβολή δηλώσεων διόρθωσης τ.μ. στους Δήμους έως 30.6.2022
 
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4915/2022 που τροποποιεί το άρθρο 66 του Ν.4830/2021 αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων στοιχείων διόρθωσης των τ.μ. για τον καθορισμό επιφάνειας ακινήτων ή και της χρήσης του ακινήτου, σας γνωρίζουμε ότι δόθηκε παράταση έως 30.6.2022. Ανακοίνωση του Δήμου Δάφνης – Υμηττού 01.12.2021 “Προϋπολογισμός έτους 2022”

Κατεβάστε την συνοπτική κατάσταση του ΠΥ 2022 εδώ
Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Εσόδων «Δήλωση / διόρθωση επιφανειών ακινήτων για χρέωση Δημοτικών Τελών» 11.10.2021

Σας
ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της ψήφισης του αρ. 66 του Ν. 4830/2021, οι
ιδιοκτήτες των ακινήτων που επιθυμούν να διορθώσουν τη δηλωμένη στο Δήμο
επιφάνεια του ακινήτου τους ή και τη χρήση αυτού για χρέωση ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ, μπορούν
να το πράξουν έως και τις 31/12/2021.

Οι
ιδιοκτήτες των ακινήτων, κάνοντας αίτηση στο Δήμο για διόρθωση/αρχική υποβολή,
θα επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη διάταξη του ανωτέρου νόμου διότι  θα διαγραφούν όλα τα δημοτικά τέλη / φόροι
μέχρι τις 31/12/2019
ενώ θα πρέπει να καταβάλουν μόνο τα τέλη που
αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1ης.1.2020,
μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επι του
ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του
διαστήματος.

Καλούμε
όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, αλλά
και όσους έχουν μισθώσει ακίνητα στην περιοχή μας, να ελέγχξουν άμεσα εάν η
δηλωθείσα επιφάνεια στο λογαριασμό ρεύματος για την επιβολή ΔΤ- ΔΦ -ΤΑΠ είναι η
ίδια με την πραγματική επιφάνεια του ακινήτου και σε περίπτωση που υπάρχουν
διαφορές, να προσέλθουν άμεσα στο Δήμο προκειμένου να διορθώσουν τη δηλωθείσα
επιφάνεια.

Ως
δικαιολογητικά για τη διόρθωση/δήλωση, απαιτείται να έχετε μαζί σας i) αντίγραφο του λογαριασμού ηλεκτροδότησης και ii) ανά περίπτωση οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει
την πραγματική επιφάνεια των χώρων που ηλεκτροδοτούνται.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
Ανακοίνωση σύμφωνα με τον Ν. 4647/2019 για την Δήλωση/διόρθωση επιφανειών ακινήτων για χρέωση Δημοτικών Τελών

Κατεβάστε την Ανακοίνωση εδώ