1

Συλλογικό Πειθαρχικό Όργανο

Συλλογικό Πειθαρχικό Όργανο
Πρόεδρος: Τάσος Μπινίσκος

Γραμματέας:
Τηλέφωνα: 2132085524, 525
E-mail: dimarxos@dafni-ymittos.gov.gr
Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή
Πρόεδρος: Τάσος Μπινίσκος

Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας:
Τηλέφωνα: 2132085524, 525
E-mail: dimarxos@dafni-ymittos.gov.gr
Εκτελεστική Επιτροπή

Εκτελεστική Επιτροπή
Πρόεδρος: Τάσος Μπινίσκος

Γραμματέας:
Τηλέφωνα: 2132085524, 525
E-mail: dimarxos@dafni-ymittos.gov.gr
Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Τάσος Μπινίσκος
Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας:
Τηλέφωνα: 2132085524, 525
E-mail: dimarxos@dafni-ymittos.gov.gr
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Πρόεδρος: Τάσος Μπινίσκος

Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας:
Τηλέφωνα: 2132085524, 525
E-mail: dimarxos@dafni-ymittos.gov.gr
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Πρόεδρος: Τάσος Μπινίσκος

Γραμματέας:
Τηλέφωνα: 2132085524, 525
E-mail: dimarxos@dafni-ymittos.gov.gr
Πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς & Πρόληψης Δημιουργίας Νέων

Πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς & Πρόληψης Δημιουργίας Νέων
Πρόεδρος: Τάσος Μπινίσκος

Γραμματέας:
Τηλέφωνα: 2132085524, 525
E-mail: dimarxos@dafni-ymittos.gov.gr
Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
Πρόεδρος: Τάσος Μπινίσκος

Γραμματέας:
Τηλέφωνα: 2132085524, 525
E-mail: dimarxos@dafni-ymittos.gov.gr