1

Θέματα Ο.Γ.Α

Υπηρεσία: Τμήμα Διοικητικό (Γραφείο Προσωπικού)
Τηλέφωνα: 2132037835, 2132037813
E-mail: hrdep@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά

Βλ. Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

Για οποιαδήποτε ενημέρωση που αφορά θέματα ΟΓΑ μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.
Μεταδημοτεύσεις

Υπηρεσία: Τμήμα Διοικητικό (Γραφείο Προσωπικού)
Τηλέφωνα: 2132037835, 2132037813
E-mail: hrdep@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά

Βλ. Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

Για οποιαδήποτε ενημέρωση που αφορά θέματα ΟΓΑ μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.
Πολιτογράφηση

Υπηρεσία: Τμήμα Διοικητικό (Γραφείο Προσωπικού)
Τηλέφωνα: 2132037835, 2132037813
E-mail: hrdep@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά

Βλ. Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

Για οποιαδήποτε ενημέρωση που αφορά θέματα ΟΓΑ μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ

Υπηρεσία: Τμήμα Διοικητικό (Γραφείο Προσωπικού)
Τηλέφωνα: 2132037835, 2132037813
E-mail: hrdep@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά

Βλ. Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

Για οποιαδήποτε ενημέρωση που αφορά θέματα ΟΓΑ μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.