1

Αίτηση για κατασκευή – ανακατασκευή ή επισκευή μνημείου στο κοιμητήριο

Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικό και Πολιτικής Προστασίας
Τηλέφωνα: 2132085502
E-mail: infotexniki@dafni-ymittos.gov.gr

blank
Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση
 2. Πράξη Παραχώρησης δικαιώματος χρήσεως χώρου
 3. Αναλυτικός προϋπολογισμός
 4. Τοπογραφικό
 5. Πρόσοψη
 6. Κάτοψη
 7. Φωτογραφίες
Παρατηρήσεις

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στο Δημαρχείο της Δάφνης (Έλλης 16 κ Κανάρη) αφού πάρει αριθμό πρωτοκόλλου με συνημμένα τα δικαιολογητικά. Δεν μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά.  
Αίτηση Μεταφοράς οστών σε άλλο κοιμητήριο

Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικό και Πολιτικής Προστασίας
Τηλέφωνα: 2132085502
E-mail: infotexniki@dafni-ymittos.gov.gr

blank
Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση
 2. Πράξη Παραχώρησης δικαιώματος χρήσεως χώρου
 3. Αναλυτικός προϋπολογισμός
 4. Τοπογραφικό
 5. Πρόσοψη
 6. Κάτοψη
 7. Φωτογραφίες
Παρατηρήσεις

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στο Δημαρχείο της Δάφνης (Έλλης 16 κ Κανάρη) αφού πάρει αριθμό πρωτοκόλλου με συνημμένα τα δικαιολογητικά. Δεν μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά.  
Αίτηση Φύλαξης οστών στο κοιμητήριο (μαρμάρινη οστεοθήκη)

Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικό και Πολιτικής Προστασίας
Τηλέφωνα: 2132085502
E-mail: infotexniki@dafni-ymittos.gov.gr

blank
Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση
 2. Πράξη Παραχώρησης δικαιώματος χρήσεως χώρου
 3. Αναλυτικός προϋπολογισμός
 4. Τοπογραφικό
 5. Πρόσοψη
 6. Κάτοψη
 7. Φωτογραφίες
Παρατηρήσεις

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στο Δημαρχείο της Δάφνης (Έλλης 16 κ Κανάρη) αφού πάρει αριθμό πρωτοκόλλου με συνημμένα τα δικαιολογητικά. Δεν μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά.  
Αίτηση Φύλαξης οστών στο κοιμητήριο (απλή φύλαξη)

Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικό και Πολιτικής Προστασίας
Τηλέφωνα: 2132085502
E-mail: infotexniki@dafni-ymittos.gov.gr

blank
Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση
 2. Πράξη Παραχώρησης δικαιώματος χρήσεως χώρου
 3. Αναλυτικός προϋπολογισμός
 4. Τοπογραφικό
 5. Πρόσοψη
 6. Κάτοψη
 7. Φωτογραφίες
Παρατηρήσεις

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στο Δημαρχείο της Δάφνης (Έλλης 16 κ Κανάρη) αφού πάρει αριθμό πρωτοκόλλου με συνημμένα τα δικαιολογητικά. Δεν μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά.  
Αίτηση Παράταση εκταφής

Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικό και Πολιτικής Προστασίας
Τηλέφωνα: 2132085502
E-mail: infotexniki@dafni-ymittos.gov.gr

blank
Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση
 2. Πράξη Παραχώρησης δικαιώματος χρήσεως χώρου
 3. Αναλυτικός προϋπολογισμός
 4. Τοπογραφικό
 5. Πρόσοψη
 6. Κάτοψη
 7. Φωτογραφίες
Παρατηρήσεις

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στο Δημαρχείο της Δάφνης (Έλλης 16 κ Κανάρη) αφού πάρει αριθμό πρωτοκόλλου με συνημμένα τα δικαιολογητικά. Δεν μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά.  
Αίτηση Εκταφής απο τάφο τριετίας

Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικό και Πολιτικής Προστασίας
Τηλέφωνα: 2132085502
E-mail: infotexniki@dafni-ymittos.gov.gr

blank
Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση
 2. Πράξη Παραχώρησης δικαιώματος χρήσεως χώρου
 3. Αναλυτικός προϋπολογισμός
 4. Τοπογραφικό
 5. Πρόσοψη
 6. Κάτοψη
 7. Φωτογραφίες
Παρατηρήσεις

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στο Δημαρχείο της Δάφνης (Έλλης 16 κ Κανάρη) αφού πάρει αριθμό πρωτοκόλλου με συνημμένα τα δικαιολογητικά. Δεν μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά.  
Αίτηση Εκταφής σε οικογενειακό τάφο

Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικό και Πολιτικής Προστασίας
Τηλέφωνα: 2132085502
E-mail: infotexniki@dafni-ymittos.gov.gr

blank
Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση
 2. Πράξη Παραχώρησης δικαιώματος χρήσεως χώρου
 3. Αναλυτικός προϋπολογισμός
 4. Τοπογραφικό
 5. Πρόσοψη
 6. Κάτοψη
 7. Φωτογραφίες
Παρατηρήσεις

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στο Δημαρχείο της Δάφνης (Έλλης 16 κ Κανάρη) αφού πάρει αριθμό πρωτοκόλλου με συνημμένα τα δικαιολογητικά. Δεν μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά.