1

Χορήγηση άδειας γάμου Έλληνα πολίτη

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085504 (Κεντρικό Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο) 2132085509 (Δημοτολόγιο) 2132085511 (Ληξιαρχείο)
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

blank
Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση.
 2. Υπεύθυνη δήλωση.
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.
 4. Διαζευκτήριο με την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ» όταν υπάρχει προηγούμενος θρησκευτικός γάμος.
 5. Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου όπου να αναφέρεται η λύση του πολιτικού γάμου ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου όταν πρόκειται για χηρεία.
 6. Δικαστική απόφαση λύσης προηγούμενου γάμου.
 7. Αγγελία γάμου, δημοσίευση σε ΜΙΑ ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (ένα έντυπο εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο) ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΑΦΝΗΣ (ΥΜΗΤΤΟΥ) κ΄ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ Λ.Π.ΓΕΝΝ. Κ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Αν ο ένας εκ των δύο είναι αλλοδαπός τα στοιχεία να είναι ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ και στα Ελληνικά.
 8. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους. Μόνο αν, αιτιολογημένα, η μόνιμη κατοικία δεν μπορεί να αποδειχθεί από το ανωτέρω δικαιολογητικό, προσκομίζετε κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο,όπως πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ενδεικτικά λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμό ηλεκτροδότησης, λογαριασμό ύδρευσης ή φυσικού αερίου).
 9. Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών απαιτείται δικαστική απόφαση.
 10. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 11. Παράβολο 15 ΕΥΡΩ (κοστίζει 18€) από Κ.Ε.Π ή e-paravolo καθώς και αποδεικτικό πληρωμής.
Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982, ο κάθε μελλόνυμφος εκδίδει μια άδεια γάμου από τον Δήμο που αποδεικνύει κατοικία.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

 
Χορήγηση άδειας γάμου αλλοδαπού πολίτη

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085504 (Κεντρικό Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο) 2132085509 (Δημοτολόγιο) 2132085511 (Ληξιαρχείο)
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

blank
Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση.
 2. Υπεύθυνη δήλωση.
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.
 4. Διαζευκτήριο με την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ» όταν υπάρχει προηγούμενος θρησκευτικός γάμος.
 5. Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου όπου να αναφέρεται η λύση του πολιτικού γάμου ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου όταν πρόκειται για χηρεία.
 6. Δικαστική απόφαση λύσης προηγούμενου γάμου.
 7. Αγγελία γάμου, δημοσίευση σε ΜΙΑ ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (ένα έντυπο εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο) ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΑΦΝΗΣ (ΥΜΗΤΤΟΥ) κ΄ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ Λ.Π.ΓΕΝΝ. Κ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Αν ο ένας εκ των δύο είναι αλλοδαπός τα στοιχεία να είναι ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ και στα Ελληνικά.
 8. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους. Μόνο αν, αιτιολογημένα, η μόνιμη κατοικία δεν μπορεί να αποδειχθεί από το ανωτέρω δικαιολογητικό, προσκομίζετε κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο,όπως πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ενδεικτικά λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμό ηλεκτροδότησης, λογαριασμό ύδρευσης ή φυσικού αερίου).
 9. Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών απαιτείται δικαστική απόφαση.
 10. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 11. Παράβολο 15 ΕΥΡΩ (κοστίζει 18€) από Κ.Ε.Π ή e-paravolo καθώς και αποδεικτικό πληρωμής.
Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982, ο κάθε μελλόνυμφος εκδίδει μια άδεια γάμου από τον Δήμο που αποδεικνύει κατοικία.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

 
Χορήγηση άδειας γάμου Έλληνα πολίτη κατοίκου εξωτερικού δημότη Δάφνης – Υμηττού.

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085504 (Κεντρικό Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο) 2132085509 (Δημοτολόγιο) 2132085511 (Ληξιαρχείο)
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

blank
Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση.
 2. Υπεύθυνη δήλωση.
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.
 4. Διαζευκτήριο με την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ» όταν υπάρχει προηγούμενος θρησκευτικός γάμος.
 5. Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου όπου να αναφέρεται η λύση του πολιτικού γάμου ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου όταν πρόκειται για χηρεία.
 6. Δικαστική απόφαση λύσης προηγούμενου γάμου.
 7. Αγγελία γάμου, δημοσίευση σε ΜΙΑ ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (ένα έντυπο εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο) ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΑΦΝΗΣ (ΥΜΗΤΤΟΥ) κ΄ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ Λ.Π.ΓΕΝΝ. Κ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Αν ο ένας εκ των δύο είναι αλλοδαπός τα στοιχεία να είναι ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ και στα Ελληνικά.
 8. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους. Μόνο αν, αιτιολογημένα, η μόνιμη κατοικία δεν μπορεί να αποδειχθεί από το ανωτέρω δικαιολογητικό, προσκομίζετε κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο,όπως πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ενδεικτικά λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμό ηλεκτροδότησης, λογαριασμό ύδρευσης ή φυσικού αερίου).
 9. Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών απαιτείται δικαστική απόφαση.
 10. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 11. Παράβολο 15 ΕΥΡΩ (κοστίζει 18€) από Κ.Ε.Π ή e-paravolo καθώς και αποδεικτικό πληρωμής.
Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982, ο κάθε μελλόνυμφος εκδίδει μια άδεια γάμου από τον Δήμο που αποδεικνύει κατοικία.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

 
Χορήγηση άδειας γάμου αλλοδαπού πολίτη κατόχου δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085504 (Κεντρικό Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο) 2132085509 (Δημοτολόγιο) 2132085511 (Ληξιαρχείο)
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

blank
Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση.
 2. Υπεύθυνη δήλωση.
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.
 4. Διαζευκτήριο με την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ» όταν υπάρχει προηγούμενος θρησκευτικός γάμος.
 5. Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου όπου να αναφέρεται η λύση του πολιτικού γάμου ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου όταν πρόκειται για χηρεία.
 6. Δικαστική απόφαση λύσης προηγούμενου γάμου.
 7. Αγγελία γάμου, δημοσίευση σε ΜΙΑ ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (ένα έντυπο εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο) ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΑΦΝΗΣ (ΥΜΗΤΤΟΥ) κ΄ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ Λ.Π.ΓΕΝΝ. Κ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Αν ο ένας εκ των δύο είναι αλλοδαπός τα στοιχεία να είναι ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ και στα Ελληνικά.
 8. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους. Μόνο αν, αιτιολογημένα, η μόνιμη κατοικία δεν μπορεί να αποδειχθεί από το ανωτέρω δικαιολογητικό, προσκομίζετε κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο,όπως πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ενδεικτικά λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμό ηλεκτροδότησης, λογαριασμό ύδρευσης ή φυσικού αερίου).
 9. Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών απαιτείται δικαστική απόφαση.
 10. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 11. Παράβολο 15 ΕΥΡΩ (κοστίζει 18€) από Κ.Ε.Π ή e-paravolo καθώς και αποδεικτικό πληρωμής.
Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982, ο κάθε μελλόνυμφος εκδίδει μια άδεια γάμου από τον Δήμο που αποδεικνύει κατοικία.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

 
Τέλεση Πολιτικού γάμου

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085504 (Κεντρικό Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο) 2132085509 (Δημοτολόγιο) 2132085511 (Ληξιαρχείο)
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

blank
Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση.
 2. Υπεύθυνη δήλωση.
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.
 4. Διαζευκτήριο με την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ» όταν υπάρχει προηγούμενος θρησκευτικός γάμος.
 5. Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου όπου να αναφέρεται η λύση του πολιτικού γάμου ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου όταν πρόκειται για χηρεία.
 6. Δικαστική απόφαση λύσης προηγούμενου γάμου.
 7. Αγγελία γάμου, δημοσίευση σε ΜΙΑ ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (ένα έντυπο εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο) ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΑΦΝΗΣ (ΥΜΗΤΤΟΥ) κ΄ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ Λ.Π.ΓΕΝΝ. Κ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Αν ο ένας εκ των δύο είναι αλλοδαπός τα στοιχεία να είναι ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ και στα Ελληνικά.
 8. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους. Μόνο αν, αιτιολογημένα, η μόνιμη κατοικία δεν μπορεί να αποδειχθεί από το ανωτέρω δικαιολογητικό, προσκομίζετε κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο,όπως πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ενδεικτικά λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμό ηλεκτροδότησης, λογαριασμό ύδρευσης ή φυσικού αερίου).
 9. Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών απαιτείται δικαστική απόφαση.
 10. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 11. Παράβολο 15 ΕΥΡΩ (κοστίζει 18€) από Κ.Ε.Π ή e-paravolo καθώς και αποδεικτικό πληρωμής.
Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982, ο κάθε μελλόνυμφος εκδίδει μια άδεια γάμου από τον Δήμο που αποδεικνύει κατοικία.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

 
Χορήγηση δήλωσης γάμων

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085504 (Κεντρικό Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο) 2132085509 (Δημοτολόγιο) 2132085511 (Ληξιαρχείο)
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

blank
Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση.
 2. Υπεύθυνη δήλωση.
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.
 4. Διαζευκτήριο με την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ» όταν υπάρχει προηγούμενος θρησκευτικός γάμος.
 5. Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου όπου να αναφέρεται η λύση του πολιτικού γάμου ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου όταν πρόκειται για χηρεία.
 6. Δικαστική απόφαση λύσης προηγούμενου γάμου.
 7. Αγγελία γάμου, δημοσίευση σε ΜΙΑ ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (ένα έντυπο εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο) ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΑΦΝΗΣ (ΥΜΗΤΤΟΥ) κ΄ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ Λ.Π.ΓΕΝΝ. Κ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Αν ο ένας εκ των δύο είναι αλλοδαπός τα στοιχεία να είναι ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ και στα Ελληνικά.
 8. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους. Μόνο αν, αιτιολογημένα, η μόνιμη κατοικία δεν μπορεί να αποδειχθεί από το ανωτέρω δικαιολογητικό, προσκομίζετε κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο,όπως πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ενδεικτικά λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμό ηλεκτροδότησης, λογαριασμό ύδρευσης ή φυσικού αερίου).
 9. Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών απαιτείται δικαστική απόφαση.
 10. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 11. Παράβολο 15 ΕΥΡΩ (κοστίζει 18€) από Κ.Ε.Π ή e-paravolo καθώς και αποδεικτικό πληρωμής.
Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982, ο κάθε μελλόνυμφος εκδίδει μια άδεια γάμου από τον Δήμο που αποδεικνύει κατοικία.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.