Χορήγηση άδειας γάμου Έλληνα πολίτη κατοίκου εξωτερικού δημότη Δάφνης – Υμηττού.