Χορήγηση άδειας γάμου Έλληνα πολίτη κατοίκου εξωτερικού δημότη Δάφνης – Υμηττού.

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085509
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.3 του Π.Δ. 391/1982, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο κάθε ένας ημεδαπός ενδιαφερόμενος για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου είναι τα παρακάτω:

  1. Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου, εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο που θα καταθέσει και θα παραλάβει την άδεια γάμου και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία συμπληρώνεται ο τόπος κατοικίας, η ανυπαρξία κωλυμάτων των άρθρων 1350,1351,1352,1354,1356,1357 και 1360 Α.Κ. όπως και ο βαθμός του γάμου. Τα παραπάνω παραλαμβάνονται, συμπληρώνονται και υπογράφονται στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο της κατοικίας του δημότη.
  2. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.
  3. Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
  4. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ο τόπος κατοικίας του στο εξωτερικό καθώς και ο τόπος τέλεσης.
  5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  6. Παράβολο χαρτοσήμου ή διπλότυπο είσπραξης των 15 ευρώ (κοστίζει 18€) από εφορία ή απο Κ.Ε.Π ή e-paravolo καθώς και αποδεικτικό πληρωμής.
  7. Αντίγραφα των ταυτοτήτων ή διαβατηρίων των μελλονύμφων.

 

Παρατηρήσεις

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!