1

Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δάφνης Υμηττού που θα πραγματοποιηθεί την 21.07.2020 και ώρα 15.00μμ

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  76  του  Ν.3852/2006
(Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης),
όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 και της αριθμ. 67/2020
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  σας
καλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την αριθμ.:163/29-05-2020 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών  για λόγους
πρόληψης της μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19
στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας
Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ.
Ηρώων Πολυτεχνείου 1, την  Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ.,
για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

  • Γνωμοδότηση
     επί του 
    τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2021.
  • Διατύπωση
    προτάσεων πριν την σύνταξη του προσχεδίου του 
    προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021

Σε
περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, παρακαλούμε να
ενημερώσετε την Γραμματέα της Επιτροπής.

Η ηλεκτρονική διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00μμ

Μπορείτε να μας αποστείλετε τις προτάσεις σας στo mail της Γραμματείας του Δημάρχου gm@dafni-ymittos.gov.gr

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 22  Ιουλίου στις 15:00 μ.μ.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στον ίδιο χώρο.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πρόσκληση Διαδημοτικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης Υμηττού 19.06.2019

Ο Δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α΄), του Π.Δ. 56/2019 (ΦΕΚ 97 Α΄/2019) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκλιση της νέας Βουλής», της αριθμ. 14473/11-4-2012 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, της αριθμ. 51774/31-12-2014 κοινής απόφασης   των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και των άρθρων 1,2,3,4 και 5 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄)

Καλεί,

τους εκπροσώπους των  πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμούς
συνεργαζόμενων πολιτικών κομμάτων
, λόγω έναρξης της προεκλογικής περιόδου, για την διεξαγωγή
των  Βουλευτικών εκλογών, να προσέλθουν
σε κοινή σύσκεψη την

Τετάρτη 19  Ιουνίου
2019   στις 10:00 π.μ.

Στον 1Ο ΟΡΟΦΟ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

(Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη)

με σκοπό την κατανομή των χώρων και τον καθορισμό του
τρόπου χρήσης αυτών για την προεκλογική προβολή τους εν όψει των Βουλευτικών Εκλογών
της 7ης Ιουλίου 2019.

Ο Δήμαρχος

Μιχαήλ Ι. Σταυριανουδάκης