1

24η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 04.08.2021 με τηλεδιάσκεψη και ώρα 10:00πμ – 11:30πμ

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τα άρθρα 72
  και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον
  Ν.4555/2018 και ισχύουν
 2. Στους
  διατάξεις του Ν.4623/2019
 3. Στους
  διατάξεις του Ν.4625/2019  
 4. Στους
  διατάξεις του Ν.4735/2020
 5. Το άρθρο 10 στους
  από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την
  λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της
  διάδοσης του κορονοϊού COVID-19)
 6. των αριθμ.
  18318/13-3-2020 , 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου
  Εσωτερικών
 7. Την αριθμ.
  Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφαση «Αντικατάσταση στα υπό στοιχεία
  Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
  , Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  , Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα προστασίας
  από τη διασπορά του κορωνοϊου COVID-19 
  στην Περιφέρεια Αττικής» (ΦΕΚ 4019/τ.β’/20-9-2020)
 8. την παρ.1
  του τρίτου άρθρου στους αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφασης «Ανώτατο όριο
  συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις» όπου «Τίθεται ανώτατο όριο
  εννέα (9) συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση ή
  συνάθροιση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιες,
  εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων
  συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4703/2020 (Α’131)….»
 9. Του
  αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών
 10. Την εύρυθμη
  λειτουργία του Δήμου

Σας προσκαλώ την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021  και ώρα 10:00 έως 11:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
Επέκταση Πιλοτικού Προγράμματος ενίσχυσης των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και ανακοίνωση επαναπιστοποίησης του Δικτύου έως το 2025 από τον Π.Ο.Υ.

Γ.
Πατούλης: «Τα ΚΕΠ Υγείας είναι το όραμα πολλών χρόνων, και αποτελούν μία στροφή
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η επέκταση του
πιλοτικού προγράμματος ενίσχυσης των ΚΕΠ Υγείας, αποτελεί προτεραιότητα της
Περιφέρειας Αττικής στοχεύοντας στη διατήρηση της ποιότητας ζωής των Δημοτών»

Την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε
συνάντηση στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής του Περιφερειάρχη Αττικής και
Προέδρου του ΕΔΔΥΠΠΥ κ Γιώργου Πατούλη
και των Δημάρχων κ. Λάμπρου Μίχου Δήμου
Αγίας Βαρβάρας, κ. Αναστάσιου Μπινίσκου  Δήμου Δάφνης Υμηττού, κ. Νικόλαου Μπάμπαλου
Δήμου Ηρακλείου Αττικής,  κ. Γρηγόριου Σταμούλη Δήμου Μεγαρέων, κ.
Σταύρου Τζουλάκη
Δήμου Νέας Σμύρνης, κ. Γεώργιου Παναγόπουλου Δήμου
Σαλαμίνας, κ. Γεώργιου Γιασημάκη Δήμου Ωρωπού, καθώς και τουΑντιδημάρχου
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας Σμύρνης κ. Παναγιώτη
Γιατζίδη
, για την επέκταση  του
πιλοτικού προγράμματος ενίσχυσης των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων της Περιφέρειας
Αττικής:  Αγίας Βαρβάρας, Δάφνης –
Υμηττού, Ηρακλείου Αττικής, Μεγαρέων, Νέας Σμύρνης, Σαλαμίνας και Ωρωπού, από
το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα
Πρόληψης και Προσυμπτωματικού Ελέγχου 
των δημοτών και των Κατοίκων του με Έμφαση στα μέλη Ευάλωτων και Ειδικών
ομάδων του Πληθυσμού».

Βασικός στόχος των ΚΕΠ Υγείας είναι η ενημέρωση
όλων των πολιτών και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων για 11 κύρια νοσήματα,
προτεινόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τα οποία έχει αποδειχθεί
με μελέτες πως η έγκαιρη προληπτική παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων
κρίνεται αποτελεσματική και μπορεί να σώσει ζωές. Σύμμαχος στην ευαισθητοποίηση
των πολιτών είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα των ΚΕΠ Υγείας μέσω της οποίας
εφαρμόζονται διεθνή πρωτοκόλλα screening του πληθυσμού με τα στελέχη των ΚΕΠ
Υγείας να επιβλέπουν το follow up της διατήρησης της υγείας των Πολιτών.
Αυτοματοποιημένα το λογισμικό ενημερώνει τους πολίτες, μέσα από τον προσωπικό
τους προφίλ, σχετικά με τις προληπτικές εξετάσεις που προτείνει ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας για την ηλικία και το φύλο τους, καθώς και με την πάροδο του
χρόνου υπενθυμίζει την επανεξέταση τους. Τα 11 νοσήματα στα οποία
επικεντρώνεται το ΚΕΠ Υγείας μέσα από το λογισμικό είναι ο Καρκίνος του παχέος
εντέρου, ο Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο
Καρκίνος του μαστού, ο Καρδιαγγειακός κίνδυνος, το Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής,
ο Καρκίνος του προστάτη, το  Μελάνωμα, η
Κατάθλιψη, η Οστεοπόρωση η ΧΑΠ και η Άνοια. Οι Πολίτες μπορούν να εγγραφούν στο
λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας μέσα από την πλατφόρμα στο
site www.kepygeias.org

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα ενίσχυσης των ΚΕΠ Υγείας
ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020  όπου
επιλέχθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής 4 Δήμοι Πιλότοι, από 4 διαφορετικούς
Περιφερειακούς Τομείς (Αγίας Βαρβάρας, Δάφνης – Υμηττού, Μεγαρέων και Νέας
Σμύρνης), για να συμμετάσχουν και να υλοποιήσουν ένα νέο διευρυμένο μοντέλο με
συγκεκριμένες πολιτικές και στόχους με σκοπό το κάθε ΚΕΠ Υγείας να αποτελεί για
τον κάθε Δήμο τον Κεντρικό Θεσμό Συντονισμού Δράσεων Πρόληψης για την Υγεία. Απολογιστικά
το πρόγραμμα έκλεισε το έτος με μεγάλη συμμετοχή δημοτών, συγκεκριμένα
φτάνοντας συνολικά τις 13,650 εγγραφές δημοτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
των ΚΕΠ Υγείας, τους 166,000 Ωφελούμενους από δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης
, και τους 5.226 Ωφελούμενος από δωρεάν Ad Hoc
Εξετάσεις.

Τώρα το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε
άλλους περιφερειακούς τομείς με τη συμμετοχή των Δήμων Ηρακλείου Αττικής,
Σαλαμίνας και Ωρωπού,
καθώς ο κάθε Περιφερειακός Τομέας διαμορφώνεται από
μοναδική και ιδιαίτερη σύνθεση δημοτών / κατοίκων. Άρα ποικίλουν οι ανάγκες των
πολιτών που επιθυμούν να έχουν τη καλύτερη δυνατή πρόσβαση σε ποιοτικές και
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας και πρόληψης.

Επ’ αφορμής της συνάντησης για την επέκταση του
Πιλοτικού Προγράμματος ο Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε και τη νέα Πιστοποίηση
του Δικτύου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
. Η ανανέωση της Πιστοποίησης
στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ, για την 7η Πενταετία του
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις, ήρθε μετά από επιτυχή αξιολόγηση της υποψηφιότητας
που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2020. Το Ελληνικό Δίκτυο έχει την χαρά και την
τιμή να είναι στην πρώτη Ομάδα των 8 πρώτων πιστοποιήσεων που έδωσε ο Π.Ο.Υ. σε
Εθνικά Δίκτυα με χρονική ισχύ έως το 2025 και ο Πρόεδρος του  Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής της Υγείας
και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, παρέλαβε και προσυπέγραψε
επισήμως το Πιστοποιητικό  το οποίο έχει
ήδη υπογράψει  ο Περιφερειακός Διευθυντής
του Π.Ο.Υ. Ευρώπης  Dr Hans Henri P.
Kluge. Για την πιστοποίηση αυτή, ο ΠΟΥ Ευρώπης, ενημέρωσε με κοινοποίηση τους
Υπουργούς Υγείας, Εσωτερικών και Εξωτερικών καθώς και το Γραφείο του στην
Αθήνα. Να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Π.Ο.Υ. αριθμεί σήμερα 32
Εθνικά Δίκτυα που βρίσκονται σε διαδικασία Πιστοποίησης και το Ελληνικό Δίκτυο
είναι σήμερα το πολυπληθέστερο σε αριθμό μελών Δίκτυο του Π.Ο.Υ. Ευρώπης και
χαίρει αναγνωρισιμότητας και εκτίμησης για την προώθηση της Πολιτικής Προαγωγής
της Υγείας στο τοπικό επίπεδο.

ο Περιφερειάρχης
Αττικής και Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ κ.
Γιώργος Πατούλης,
δήλωσε: «Η ενίσχυση των Δομών Πρόληψης και
Προσυμπτωματικού Ελέγχου «ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ», είναι προτεραιότητα της Περιφέρειας
Αττικής και υλοποιείται με την επέκταση του πιλοτικού προγράμματος ενίσχυσης
των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων:  Αγίας
Βαρβάρας, Δάφνης – Υμηττού, Ηρακλείου Αττικής, Μεγαρέων, Νέας Σμύρνης,
Σαλαμίνας και Ωρωπού, από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής. Η
Περιφέρεια Αττικής έχει στόχο να γίνει η Πρώτη Περιφέρεια Υγείας μέσα από τον
συντονισμό ενός οργανωμένου προγράμματος δημόσιας υγείας, και  έχει ευθύνη να επενδύσει στην προαγωγή της
υγείας των κατοίκων, μέσα από την επιδότηση των ΚΕΠ Υγείας και στους 66 Δήμους
της Αττικής.
Τα ΚΕΠ Υγείας
είναι το όραμα πολλών χρόνων, και αποτελούν μία στροφή της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα έλεγε κανείς ότι ο θεσμός
αυτός αναλαμβάνει τη διατήρηση της υγείας του πληθυσμού καθώς είναι ένα βασικό
εργαλείο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πλήρως εναρμονισμένο με τα πρωτόκολλα του
Π.Ο.Υ, που έχει σαν σκοπό τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την ενημέρωση των
πολιτών για να προληφθούν έγκαιρα σοβαρές παθήσεις. Επιπλέον, είναι χαρά μας να
υπογράφουμε τη νέα Πιστοποίηση του Δικτύου από Π.Ο.Υ. με ισχύ έως το 2025,
σηματοδοτώντας έτσι τη διαρκή εξέλιξη του ΕΔΔΥΠΠΥ και των μελών του».

Στη συνέχεια, οι δήμαρχοι και οι εκπρόσωποι των Δήμων αφού πρώτα συνεχάρησαν τον Πρόεδρο για τη νέα πιστοποίηση του Δικτύου,προχώρησαν στις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με τη συνάντηση:

O Δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού κ. Αναστάσιος Μπινίσκου «Ο
Δήμος Δάφνης-Υμηττού σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων (EΔΔΥΠΠΥ), πιστοποιημένο δίκτυο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(ΠΟΥ) δημιούργησε το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας). Το ΚΕΠ
Υγείας έχει ως αντικείμενο την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την
ΠΡΟΛΗΨΗ και παράλληλα διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις Προσυμπτωματικού 
Ελέγχου των δημοτών για 11 επικίνδυνα νοσήματα με σκοπό την προαγωγή της
υγείας τους. Από τον Ιούνιο 2020,  ο Δήμος μας εντάχθηκε στο Πιλοτικό
Πρόγραμμα  των  ΚΕΠ Υγείας, δίνοντας μας την ώθηση να διευρύνουμε το
πλαίσιο των δράσεων και των εξετάσεων, στοχεύοντας στη διατήρηση και
βελτίωση του επιπέδου της Δημόσιας Υγείας. Η δύναμη της ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
αποτελεί τον  πυρήνα μιας  υγιούς ζωής».

O Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας κ.
Λάμπρος Μίχος
«Η συμβολή μας στην πρόληψη ασθενειών και η αλλαγή επιβλαβών
συμπεριφορών για την υγεία των συμπολιτών μας, είναι προτεραιότητα της
πολιτικής μας. Χαιρόμαστε που είμαστε μέρος αυτής της προσπάθειας και
χαιρετίζουμε τη συνέχιση και διεύρυνση του πιλοτικού προγράμματος των ΚΕΠ
Υγείας, το οποίο προσωπικά παρακολουθεί και εποπτεύει ο Περιφερειάρχης Αττικής
κ. Πατούλης, ευαίσθητος σε θέματα υγείας και πρόνοιας και εμπνευστής του συγκεκριμένου
θεσμού».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής κ. Νικόλαος
Μπάμπαλος
«Η Πανδημία απέδειξε ότι στα ζητήματα της υγείας
δεν πρέπει ποτέ να επαναπαύεσαι στις κλασσικές πρακτικές, αντίθετα να
εξελίσσεις τις δράσεις σου ώστε να απαντάς σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενα και με
νέες απαιτήσεις περιβάλλον. Τα ΚΕΠ Υγείας, η δομή που είναι, ίσως, εγγύτερα
στον πολίτη για τα θέματα της προαγωγής της υγείας, το κάνουν πράξη
διευρύνοντας συνεχώς τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, για να απλώσουν
μεγαλύτερη ομπρέλα προστασίας πάνω από τις τοπικές κοινωνίες. Συγχαρητήρια στον
πρόεδρο του ΕΔΔΥΠΠΥ Γιώργο Πατούλη και πολλά ευχαριστώ στους συνεργάτες των
δομών των ΚΕΠ-Υγείας για τη διαρκή αυτή ανταπόκριση.»

O Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόριος Σταμούλης «Η δημιουργία και λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας
είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την παροχή 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κάτι που
γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της. Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας αποτελεί πλέον
πρότυπο, καθώς έχει  καταφέρει να πιάσει
σχεδόν ολοκληρωτικά τον στόχο του, εγγράφοντας περίπου 10.000 δημότες μέχρι
σήμερα. Γίνονται συνεχείς ενημερώσεις & δράσεις με μεγάλη ανταπόκριση από
τους δημότες. Για αυτό θέλω να συγχαρώ τον ιδρυτή των ΚΕΠ Υγείας και
Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη, καθώς και να τον ευχαριστήσω για την
στήριξη που μας παρέχει όλο αυτό το διάστημα. Ο Δήμος Μεγαρέων είναι και θα
είναι αρωγός στην προσπάθεια αυτή, που στόχο έχει το προσυμπτωματικό έλεγχο των
συμπολιτών μας και άρα την προστασία της υγείας τους».

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας κ. Γεώργιος
Παναγόπουλος
«Η πρόληψη της υγείας των πολιτών είναι πράξη
πολιτισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμενοι, είμαστε περιχαρείς για τη
συμμετοχή της νήσου μας, στο εν λόγω πρόγραμμα των ΚΕΠ Υγείας. Είμαστε
διατεθειμένοι να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα επ’ωφελεία των συμπολιτών μας. Άλλωστε όπως και ο
θυμόσοφος λαός μας αναφέρει «η πρόληψη αποτελεί την καλύτερη θεραπεία»».

O Δήμαρχος Νέας Σμύρνης κ.
Σταύρος Τζουλάκης
 «Ο Δήμος Νέας Σμύρνης συμμετείχε στο πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα,
αναδεικνύοντας την προαγωγή της υγείας και τη σημασία της προληπτικής ιατρικής.
Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες, ενισχύσαμε με προσωπικό το
ΚΕΠ Υγείας με σκοπό τη διάδοση του σκοπού του νέου λογισμικού και την ευρεία
συμμετοχή των πολιτών. Χαιρετίζουμε την επέκταση του πιλοτικού προγράμματος των
ΚΕΠ Υγείας και σε άλλους Δήμους και τους ευχόμαστε ανάλογη επιτυχή πορεία!».

Ο Δήμαρχος Ωρωπού κ. Γεώργιος Γιασημάκης «Τα ΚΕΠ Υγείας είναι ένα σπουδαίο εργαλείο που έχει στη διάθεσή της η Τοπική Αυτοδιοίκηση για την πρόληψη, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών και αποτελεί μία καινοτομία της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης μέσω του ΕΔΔΥΠΠΥ και της Περιφέρειας Αττικής.  Ο Δήμος Ωρωπού, πρωτοπόρος σε κάθε κίνηση που αφορά την υγεία των πολιτών του, μέσω του  πιλοτικού προγράμματος των ΚΕΠ Υγείας, προσδοκά  να γίνει πρότυπο ΚΕΠ Υγείας ωφελώντας όλους τους δημότες του». Στη συζήτηση συμμετείχαν και η κα Κατερίνα Πλεξίδα συντονίστρια του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το ΕΔΔΥΠΠΥ, ο κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, συντονιστής του προγράμματος υγιείς πόλεις, της Περιφέρειας Αττικής,  η κα. Μαρία Αϊδίνη Γενική Διευθύντρια Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), οι κυρίες Αραμπατζή Μαρία, και  Χατζηκωνσταντίνου Μαριάνθη, Υπεύθυνες της Κεντρικής Δομής των ΚΕΠ Υγείας καθώς και οι κυρίες Κοιλου Αναστασία, ΧατζηκωνσταντίνουΦωτεινή, Καμπακάκη Βενετία και Γιώτη Μαρία στελέχη της Περιφέρειας Αττικής υπεύθυνες για τα Πιλοτικά ΚΕΠ Υγείας.

Φωτογραφικό υλικό :