Πρόσκληση για ορκωμοσία εκλεγέντων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων κατά τις Δημοτικές και κοινοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

Πρόσκληση για ορκωμοσία εκλεγέντων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων κατά τις Δημοτικές και κοινοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

Διαβάστε περισσότερα...

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»

Διαβάστε περισσότερα...

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Πινακίδων Σήμανσης, Οδών κτλ»

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια » Πινακίδων Σήμανσης, Οδών κτλ»

Διαβάστε περισσότερα...

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων»

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων»

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Content is protected !!