Δημόσια διαβούλευση συγκρότησης Δημοτικής επιτροπής ισότητας των φύλων (Δ.ΕΠ.ΙΣ.)

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού βάσει της απόφ. 7/30-1-2018 του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί Συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων» καλεί, όσες-οι πολίτες επιθυμούν, να δηλώσουν ενδιαφέρον ως τακτικά-αναπληρωματικά μέλη της παραπάνω νεοσυσταθείσας επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα...

4η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 05.02.2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Content is protected !!