1

Διώτη Μαρία
Θεοδωρόπουλος Δημήτριος
Χασιώτη Έλλη (Αναπληρωματικό μέλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων)
Μητροβγένης Γεώργιος (Αναπληρωματικό μέλος)
Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος (Αναπληρωματικό μέλος)
Αλεξοπούλου Αικατερίνη (Αναπληρωματικό μέλος)
Αστριτάκης Γεώργιος (Αναπληρωματικό μέλος)
Ζαχάρου Ζερδελή Γεωργία (Αναπληρωματικό μέλος)
Κιούση Βασιλική (Αναπληρωματικό μέλος)
Σκιαδοπούλου Γρ. Γεωργία (Αναπληρωματικό μέλος)