Προβολή και προώθηση ενημερωτικού μηνύματος για προστασία από το κορωνοϊό

Με σκοπό τη συνέχιση της επαγρύπνισης του πληθυσμού για προστασία από τον κορωνοϊό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής έχει δημιουργήσει ένα οπτικοακουστικό μήνυμα σε διαφορετικές χρονικές διάρκειες και ζητά τη συμβολή σας στην προώθηση της ενημέρωσης προς τους πολίτες

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ

Περισσότερα ενημερωτικά σποτ από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εδώ
Ενημερωτικά μηνύματα προστασίας για το χειμώνα απο την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης των
πολιτών για τη χειμερινή περίοδο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει
προγραμματίσει την προβολή τριών ενημερωτικών μηνυμάτων με θέμα τις οδηγίες
προστασίας για ταξίδια το χειμώνα, συμβουλές για ασφαλή θέρμανση και ενημέρωση
για τη λειτουργία του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

α) https://www.youtube.com/watch?v=b0ksZ9lWvsI&feature=emb_title για το ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ

β) https://www.youtube.com/watch?v=cp-NDjmUTJA&feature=emb_titlehγια το ΑΣΦΑΛΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ

γ) https://www.youtube.com/watch?v=2wbCLFslZzU για το ΓΡΑΜΜΗ 112

Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε στο www.civilprotection.gr το πεδίο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ και κατόπιν ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΠΟΤ.
Μήνυμα από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για προστασία από δασικές πυρκαγιές

Δεν παίζουμε με τη φωτιά, γιατί η φωτιά δεν παίζει μαζί μας!