1

Δελτίο τύπου δράσης του Κέντρου Κοινότητας Δάφνης – Υμηττού «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε κύκλο συναντήσεων – ομάδων αγωγής & προαγωγής ψυχικής υγείας» – 01.11.2022

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης – Υμηττού σχεδιάζει να υλοποιήσει κύκλο συναντήσεων – ομάδων αγωγής και προαγωγής της ψυχικής υγείας, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας, την πρόληψη και ψυχική ενδυνάμωση αλλά και την πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν σε παροχές και δικαιώματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Οι συναντήσεις θα έχουν δίωρη διάρκεια – μεταξύ 15.00-17.00 – και θα πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πρώην Δημαρχείου Υμηττού μετά από σχετική και έγκαιρη ανακοίνωση της ημερομηνίας διεξαγωγής τους από την υπηρεσία μας. Τις ομιλίες στους κύκλους συναντήσεων – ομάδων θα συντονίζουν τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας (Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι).

Θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων ανάλογα με τη θεματολογία, οπότε και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους πολίτες σχετικά με τη συμμετοχή τους.

Η θεματολογία του κύκλου συναντήσεων και ο μέγιστος αριθμός ατόμων που θα συγκροτούν τις ομάδες είναι:

 1. Αυτοβελτίωση – Διαχείριση Θυμού

(κατώτερος αριθμός συμμετεχόντων 7 έως το ανώτερο 20 άτομα)

 1. Κατάθλιψη – Αγχώδεις Διαταραχές

(κατώτερος αριθμός συμμετεχόντων 7 έως το ανώτερο 20 άτομα)

 1. Αναπτυξιακές Διαταραχές σε παιδιά σχολικής ηλικίας – ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα)

(κατώτερος αριθμός συμμετεχόντων 7 έως το ανώτερο 20 άτομα)

 1. Εκφοβισμός (Bullying) – Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός – Θυματοποίηση

(κατώτερος αριθμός συμμετεχόντων 7 έως το ανώτερο 20 άτομα)

 1. Έμφυλη Βία – Κακοποίηση

(κατώτερος αριθμός συμμετεχόντων 7 έως το ανώτερο 50 άτομα)

 1. Προβλήματα Συμπεριφοράς στο σχολείο και Στρατηγικές Αντιμετώπισης

(κατώτερος αριθμός συμμετεχόντων 7 έως το ανώτερο 20 άτομα)

 1. Εξαρτήσεις – Πρόληψη – Διαδικτυακή Εξάρτηση

(κατώτερος αριθμός συμμετεχόντων 7 έως το ανώτερο 20 άτομα)

 1. Κοινωνικές – Ψυχολογικές – Συναισθηματικές Επιπτώσεις στη μετά COVID περίοδο σε παιδιά και εφήβους

(κατώτερος αριθμός συμμετεχόντων 7 έως το ανώτερο 20 άτομα)

 1. Νόσος Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών – Ενημέρωση – Πρόληψη

(κατώτερος αριθμός συμμετεχόντων 7 έως το ανώτερο 50 άτομα)

 1. Ενημέρωση για τη νέα διαδικασία προνοιακών επιδομάτων (ΚΕΠΑ) – Δικαιώματα ατόμων με αναπηρία

(κατώτερος αριθμός συμμετεχόντων 7 έως το ανώτερο 50 άτομα)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τη συμμετοχή τους από 1/11/2022 έως 15/11/2022 είτε στο κεντρικό email του Κέντρου Κοινότητας:

Kentrokoinotitas@dafni-ymittos.gov.gr

είτε τηλεφωνικά στο: 213 2037822
Ανακοίνωση του Κέντρου Κοινότητας Δάφνης – Υμηττού «Δικαιολογητικά πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ) βάσει του πρόσφατου νόμου (ν. 4961/2022) με ισχύ από 16/09/2022»

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕΠΑ) βάσει του πρόσφατου νόμου (ν. 4961/2022) με ισχύ από 16/09/2022 ekepa.epan.gov.gr

 1. Δελτίο ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο του αιτούντος.
 2. Για τους ανήλικους πολίτες που γεννήθηκαν στη χώρα και δεν διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητας είναι απαραίτητη η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντος.
 3. Δελτίο ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο του νόμιμου/εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του αιτούντος, εφόσον προσέρχεται αυτός για την υποβολή της αίτησης.
 4. Σε περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν νόμιμα στη χώρα, ως ταυτοποιητικό στοιχείο, απαιτείται τίτλος νόμιμης διαμονής στη χώρα. Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά αναφέρονται τα εξής:

α. άδεια διαμονής σε ισχύ

β. βεβαίωση κατάθεσης για άδεια διαμονής (είτε η λεγόμενη «μπλε βεβαίωση», είτε η απλή «λευκή     βεβαίωση» όσον αφορά στην κατηγορία της άδειας για εξαιρετικούς λόγους)

γ. εθνική θεώρηση εισόδου (τύπου C ή D)

δ. άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ

ε. ΙΒΑΝ Τραπέζης ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος

 1. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός Ασφαλιστικής και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).
 1. Σε περίπτωση αίτησης από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει το νομιμοποιητικό έγγραφο που αποδεικνύει την εκπροσώπηση, όπως ενδεικτικά: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, σχετική δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση

Ανάλογα με τον τύπο της αίτησης, απαιτούνται υποχρεωτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Σε περίπτωση αίτησης για παράταση πιστοποίησης ή επιδείνωση υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης ή αναθεώρησης ισχύουσας πιστοποίησης, ο αιτών ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει την εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εφεξής (Γ.Α.Π.Α.)
 2. Σε περίπτωση αίτησης επιδείνωσης υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης πριν τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την έκδοση της εν ισχύ Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εφεξής (Γ.Α.Π.Α.) ο αιτών ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει το αποδεικτικό στοιχείο νοσηλείας.

Άλλα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης και υποβολής αιτήσεων για Πιστοποίηση Αναπηρίας είναι τα ΚΕΠ και οι Γραμματείες ΚΕΠΑ.

Για πληροφορίες: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού- (Πρώην Δημαρχείο  Υμηττού), 1ος Όροφος

Τηλ. Επικοινωνίας: 213-2037822-823-824-825-826

E-mail: kentrokoinotitas@dafni-ymittos.gov.gr

Για πληροφορίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας πατήστε εδώ