Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Εργασία, απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας εγκαταλελειμμένων κτιρίων, οικοπέδων, φρεατίων, Δημοτικών κτιρίων, σχολείων και Δημοτικού Κοιμητηρίου, έλεγχος και καταπολέμηση κουνουπιών»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Εργασία, απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας εγκαταλελειμμένων κτιρίων, οικοπέδων, φρεατίων, Δημοτικών κτιρίων, σχολείων και Δημοτικού Κοιμητηρίου, έλεγχος και καταπολέμηση κουνουπιών»

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσία μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα, από κατασκευές, καθαρισμός οικοπέδων & κοιμητηρίου, κλπ στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσία μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα, από κατασκευές, καθαρισμός οικοπέδων & κοιμητηρίου, κλπ στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ»

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσία Μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα από κατασκευές οικοπέδων και Κοιμητηρίου κλπ στο Σύστημα ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσία Μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα από κατασκευές οικοπέδων και Κοιμητηρίου κλπ στο Σύστημα ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων)»

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Content is protected !!