1

Ενημέρωση από τον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής για τα προσωρινά αποτελέσματα της Δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” Περιόδου 2021-2022 – 13.08.2021

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 13 Αυγούστου ανακοινώνονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην ιστοσελίδα της (https://www.eetaa.gr) τα προσωρινά αποτελέσματα για τη Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” Περιόδου 2021-2022 και το Πρόγραμμα “Οικονομική Στήριξη Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας” Περιόδου 2021-2022. Παρακαλούμε να ελέγξετε ότι έχετε πλήρη φάκελο στα προσωρινά αποτελέσματα. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να υποβάλλεται ένσταση ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. από τις 14/8/2021 έως την 18/08/2021.

Στις 20/08/2021 θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα με νέα ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (https://www.eetaa.gr), όπου και θα σας δίνεται η δυνατότητα να μεταφορτώσετε το voucher σε μορφή pdf. Προκειμένου, λοιπόν, να εγγραφείτε στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δάφνης-Υμηττού θα πρέπει να μας αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση okpdy@dafni-ymittos.gov.gr με επισυναπτόμενο αρχείο το voucher και κείμενο όπου θα μας αναφέρετε το ονοματεπώνυμο της ωφελούμενης (μητέρας), 3 επιλογές σταθμών και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, προκειμένου να κλείσουμε ραντεβού για να υπογράψετε τη σύμβαση. Για τη σειρά εγγραφής στον κάθε σταθμό θα τηρηθεί η σειρά με την οποία θα λάβουμε το προαναφερόμενο μήνυμα από εσάς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Ανακοίνωση για τις εγγραφές στους Βρεφικούς & Παιδικούς σταθμούς μεσώ του Προγράμματος (ΕΣΠΑ 2021-2022) – 28.07.2021

Αγαπητές ωφελούμενες μητέρες, δυνητικές δικαιούχοι και ενδιαφερόμενες
απόκτησης «αξίας τοποθέτησης» (voucher) για τους βρεφικούς και νηπιακούς
σταθμούς του δήμου μας, σας ενημερώνουμε ότι: 

1. Η EETAA (https://www.eetaa.gr/) δημοσίευσε την
«Πρόσκληση Ενδιαφέροντος» για τις ενδιαφερόμενες ωφελούμενες μητέρες, στις
16/07/2021. Η προθεσμία κατάθεσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων προς την ΕΕΤΑΑ
είναι από 19/07 μέχρι και 03/8/2021. Για να ενημερωθείτε για τους όρους και τη
διαδικασία θα πρέπει να «μπείτε»  στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2021  

2. H Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής δέχεται βρέφη από οκτώ (8) μηνών
συμπληρωμένης της ηλικίας μέσα στο μήνα έναρξης (από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου
2021) και «προνήπια» από τριάντα (30) μηνών συμπληρωμένης της ηλικίας τους
επίσης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

3. Πρώτα ανακοινώνονται προσωρινά αποτελέσματα για το
κάθε πρόγραμμα (Εναρμόνίση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής και Πρόγραμμα Στήριξης
Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας). Εφόσον είστε στα προσωρινά
αποτελέσματα αναμένετε την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων. Όσοι
απορρίπτονται έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση ηλεκτρονικά, με το/τα δικαιολογητικό/ά
που λείπει/ουν.

4. Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων των δύο
προγραμμάτων το σύστημα της ΕΕΤΑΑ σας επιτρέπει να μεταφορτώσετε στον
υπολογιστή σας το voucher  σε μορφή pdf. Το αποστέλλετε στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο okpdy@dafni-ymittos.gov.gr . Στο μήνυμα που θα μας αποστείλετε παρακαλούμε να
αναγράφετε 3 σταθμούς επιλογής σας, το ονοματεπώνυμο του παιδιού που θα
εγγραφεί στους σταθμούς μας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας κατά προτίμηση
κινητό.

5. Το κριτήριο προτεραιότητας για εισδοχή σε Σταθμό είναι  η
σειρά   κατάθεσης του Βάουτσερ στην υπηρεσία μας ηλεκτρονικά μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς η ΕΕΤΑΑ δεν έχει θεσπίσει αντίστοιχα κριτήρια
κατάταξης των δικαιούχων.

6. Η υπηρεσία μας θα καταχωρίσει τα vouchers των ωφελούμενων μητέρων ανά
Σταθμό με βάση τις διαθέσιμες προσφερόμενες θέσεις και θα συνεχίσει την
προβλεπόμενη διαδικασία με τις μητέρες (εκτύπωση συμβάσεων, υπογραφή κλπ).

7. Οι ωφελούμενες μητέρες θα πρέπει να προσέλθουν στην έδρα του Τμήματος
Προσχολικής Αγωγής, στον πρώτο όροφο  (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1
Υμηττός – Παλαιό Δημαρχείο Υμηττού)  έχοντας την ταυτότητά τους η κάθε
άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο καθώς απαιτείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας της
ωφελούμενης μητέρας. Η εξουσιοδότηση προς άλλο άτομο για την κατάθεση του
Βάουτσερ εκτός από την ίδια την ωφελούμενη, δεν είναι αποδεκτή.

8.Για να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση η
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εισόδου από την /τον δικαιούχο βαουτσερ. Ο
απαραίτητος σύνδεσμος θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ συμμετέχουν όλοι οι Βρεφικοί και Νηπιακοί Σταθμοί του Δήμου μας με οι οποίοι εμφανίζονται στην κατάσταση που ακολουθεί:

Τέλος σας κάνουμε γνωστό ότι η ανωτέρω διαδικασία θα εφαρμοστεί και για το πρόγραμμα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ», με ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν  στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ με την ανακοίνωση του προγράμματος.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Σ. Σταυριανουδάκης

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ
Ανακοίνωση από τον Οργανισμό Πολιτισμού – Αθλητισμού για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των Κ.Δ.Α.Π (σχολική χρονιά 2021-2022) 27.07.2021

ΕΣΠΑ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα-αιτήσεις για τη σχολική χρονιά 2021-2022 για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης- Κ.Δ.Α.Π. 

Όσες μητέρες επιθυμούν να κάνουν αίτηση για το  Κ.Δ.Α.Π. Υμηττού μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.https://www.eetaa.gr  και να υποβάλουν την αίτηση μέχρι τις 3 Αυγούστου 2021.

Πληροφορίες: ΚΔΑΠ Υμηττού : 210 9704419 Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Δάφνης Υμηττού : 210 9707681