1

Παροχή διατακτικών επιταγών του προγράμματος «Είμαστε Οικογένεια COVID -19»

Με τη συνεργασία του
Δήμου Δάφνης-Υμηττού, της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Μπορούμε» και
των S.M AB Βασιλόπουλος, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
παραδόθηκαν από τους υπευθύνους των Κοινωνικών Δομών του Δήμου μας οι πρώτες
διατακτικές επιταγές σίτισης στους δικαιούχους του προγράμματος «Είμαστε
Οικογένεια COVID -19», το οποίο εντάσσεται στη Διεθνή Πρωτοβουλία
Δράσης COVID-19 του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που αποτελεί και τον δωρητή
του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί έως τον Δεκέμβριο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΚΠΔΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ