1

Αίτηση Αποποίησης μαρμάρινης οστεοθήκης

Υπηρεσία: Τμήμα Οικονομικό - Έντυπα - Ηλεκτρονικές Αιτήσεις
Τηλέφωνα: 2132085503
E-mail: Κεντρικό email : (infooikon@dafni-ymittos.gov.gr) Διαδικασιών – έντυπα – εξυπηρέτηση : (oikonomiko@dafni-ymittos.gov.gr)

blank
Δικαιολογητικά
  1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΘΗΚΗΣ
Παρατηρήσεις

Την αίτηση την συμπληρώνει το ίδιο άτομο στο οποίο είχε γίνει η παραχώρηση της οστεοθήκης (εναλλακτικά χρειάζεται και εξουσιοδότηση) και εφόσον μας αποσταλεί ταχυδρομικά, να έχει το γνήσιο της υπογραφής. Σε περίπτωση που το ανωτέρω άτομο έχει αποβιώσει, ο πλησιέστερος συγγενής παρακαλείται να έχει μαζί του τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. 
Αίτηση Φύλαξης οστών στο κοιμητήριο (μαρμάρινη οστεοθήκη)

Υπηρεσία: Τμήμα Οικονομικό - Έντυπα - Ηλεκτρονικές Αιτήσεις
Τηλέφωνα: 2132085503
E-mail: Κεντρικό email : (infooikon@dafni-ymittos.gov.gr) Διαδικασιών – έντυπα – εξυπηρέτηση : (oikonomiko@dafni-ymittos.gov.gr)

blank
Δικαιολογητικά
  1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΘΗΚΗΣ
Παρατηρήσεις

Την αίτηση την συμπληρώνει το ίδιο άτομο στο οποίο είχε γίνει η παραχώρηση της οστεοθήκης (εναλλακτικά χρειάζεται και εξουσιοδότηση) και εφόσον μας αποσταλεί ταχυδρομικά, να έχει το γνήσιο της υπογραφής. Σε περίπτωση που το ανωτέρω άτομο έχει αποβιώσει, ο πλησιέστερος συγγενής παρακαλείται να έχει μαζί του τη ληξιαρχική πράξη θανάτου.