Αίτηση για κατασκευή – ανακατασκευή ή επισκευή μνημείου στο κοιμητήριο

Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικό και Πολιτικής Προστασίας
Τηλέφωνα: Τεχνικής Υπηρεσίας : 2132085502 Πολιτικής Προστασίας : 2132085599
E-mail: infotexniki@dafni-ymittos.gov.gr

blank
Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση
  2. Πράξη Παραχώρησης δικαιώματος χρήσεως χώρου
  3. Αναλυτικός προϋπολογισμός
  4. Τοπογραφικό
  5. Πρόσοψη
  6. Κάτοψη
  7. Φωτογραφίες
Παρατηρήσεις

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στο Δημαρχείο της Δάφνης (Έλλης 16 κ Κανάρη) αφού πάρει αριθμό πρωτοκόλλου με συνημμένα τα δικαιολογητικά. Δεν μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά.