1

Έγγραφή στο κοινωνικό παντοπωλείο – ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Υπηρεσία: Κοινωνικό Παντοπωλείο - Αποστολή
Τηλέφωνα: 2109700300
E-mail: kapi-1@otenet.gr

blank
Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση.
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για όλους) & Άδεια Διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).
  3. Εκκαθαριστικό Φορολογίας, τελευταίου Φορολογικού έτους (για όλους).
  4. Πιστοποίηση διεύθυνσης κατοικίας με αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή τηλεφωνίας (κινητής ή σταθερής) στο όνομα του αιτούντα & συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας σε ισχύ μαζί με λογαριασμό στο όνομα του ιδιοκτήτη (για όλους).
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  6. Πρόσφατη ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ανεργίας από ΟΑΕΔ για κάθε άνεργο μέλος της οικογένειας που δηλώνετε.
  7. Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή (μόνο για αναπηρία 67% και άνω).
  8. Φωτογραφία.
  9. Έντυπα Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  σύμφωνα με το άρθρο 13 GDPR υπογεγραμμένα από τον αιτούντα (διατίθενται στα σημεία παραλαβής των αιτήσεων).