Χορήγηση για θέματα που αφορούν κακοτεχνείες στο οδόστρωμα, πεζοδρόμιο, φωτισμό κλπ

Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικό και Πολιτικής Προστασίας
Τηλέφωνα: Τεχνικής Υπηρεσίας : 2132085502 Πολιτικής Προστασίας : 2132085599
E-mail: infotexniki@dafni-ymittos.gov.gr

blank
Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση
Παρατηρήσεις

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά.

Αφορά σε:

 1. Λακούβες
 2. Καπάκια φρεατίων
 3. Σπασμένα κράσπεδα πεζοδρομίων
 4. Γενικές βλάβες επί των πεζοδρομίων
 5. Έλλειψη φωτισμού
Χορήγηση για αίτηση Διακοπής Κυκλοφορίας

Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικό και Πολιτικής Προστασίας
Τηλέφωνα: Τεχνικής Υπηρεσίας : 2132085502 Πολιτικής Προστασίας : 2132085599
E-mail: infotexniki@dafni-ymittos.gov.gr

blank
Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση
Παρατηρήσεις

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά.

Αφορά σε:

 1. Λακούβες
 2. Καπάκια φρεατίων
 3. Σπασμένα κράσπεδα πεζοδρομίων
 4. Γενικές βλάβες επί των πεζοδρομίων
 5. Έλλειψη φωτισμού