Χορήγηση για θέματα που αφορούν κακοτεχνείες στο οδόστρωμα, πεζοδρόμιο, φωτισμό κλπ