Χορήγηση για κατάληψη οδοστρώματος για τοποθέτηση κάδου συλλογής μπαζών