Χορήγηση για σύνδεση ακινήτου με αποχετευτικό δίκτυο