1

Χορήγηση για Πολιτιστική Εκδήλωση

Υπηρεσία: Πολιτισμός
Τηλέφωνα: 2109707681
E-mail: opady@dafni-ymittos.gov.gr

blank
Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (βλ. Παρατηρήσεις).
Παρατηρήσεις

Για να μπορέσει κάποιος να ζητήσει να διοργανώσει μια πολιτιστική εκδήλωση θα πρέπει να κάνει μια έγγραφη πρόταση προς το Δ.Σ του ΟΠΑΔΥ. Η αίτηση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  1. E-mail
  2. Αυτοπροσώπως

Η έγγραφη πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής πεδία:

  1. Τίτλος εκδήλωσης
  2. Κόστος εκδήλωσης
  3. Όνομα εταιρίας ή καλλιτέχνη
  4. Χρόνος που προτείνεται