1

Ναυσικά Τόλια – Κηπουρού (Αναπληρωματικό μέλος)

| επικεφαλής δημοτικής παράταξης
Θεοδωρόπουλος Δημήτριος

| επικεφαλής δημοτικής παράταξης
Κρούσος Μενέλαος (Αναπληρωματικό μέλος)

| επικεφαλής δημοτικής παράταξης
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος (Αναπληρωματικό μέλος)

| επικεφαλής δημοτικής παράταξης
Ντίνος Νικόλαος (Αναπληρωματικό μέλος)

| επικεφαλής δημοτικής παράταξης
Αναστασόπουλος Νικόλαος (Αναπληρωματικό μέλος)

| επικεφαλής δημοτικής παράταξης
Σταυριανουδάκης Κωνσταντίνος-Νεκτάριος (Αναπληρωματικό μέλος)

| επικεφαλής δημοτικής παράταξης
Σκιαδοπούλου Γρ. Γεωργία (Αναπληρωματικό μέλος)

| επικεφαλής δημοτικής παράταξης
Κατσαρός Θεόδωρος (Αναπληρωματικό μέλος)

| επικεφαλής δημοτικής παράταξης
Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης

| επικεφαλής δημοτικής παράταξης