1

Ανακοίνωση για την Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ) και την Πειραματική Επαγγελματική Σχολή (Π.ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ για το σχολικό έτος 2022-2023

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

Κατεβάστε την ενημέρωση για το ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ εδώ

Κατεβάστε την ενημέρωση για το Π.ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ εδώ