Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσία μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα, από κατασκευές, καθαρισμός οικοπέδων & κοιμητηρίου, κλπ στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσία μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα, από κατασκευές, καθαρισμός οικοπέδων & κοιμητηρίου, κλπ στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ»

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσία μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα, από κατασκευές , καθαρισμούς οικοπέδων και Κοιμητηρίου κ.λ.π. στο Σύστημα Εναλ/κής Διαχείρισης ΑΕΚΚ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσία μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα, από κατασκευές , καθαρισμούς οικοπέδων και Κοιμητηρίου κ.λ.π. στο Σύστημα Εναλ/κής Διαχείρισης ΑΕΚΚ»

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσία Μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα από κατασκευές οικοπέδων και Κοιμητηρίου κλπ στο Σύστημα ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσία Μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα από κατασκευές οικοπέδων και Κοιμητηρίου κλπ στο Σύστημα ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων)»

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά αποβλήτων απο μπάζα απο κατασκευές, καθαρισμούς οικοπέδων και Κοιμητηρίου κτλ στο Σύστημα ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά αποβλήτων απο μπάζα απο κατασκευές, καθαρισμούς οικοπέδων και Κοιμητηρίου κτλ στο Σύστημα ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων)»

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Content is protected !!