ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – (4) ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

window.WPLeafletMapPlugin = window.WPLeafletMapPlugin || []; window.WPLeafletMapPlugin.push(function WPLeafletMapShortcode() {/**/var baseUrl = atob('aHR0cHM6Ly97c30udGlsZS5vcGVuc3RyZWV0bWFwLm9yZy97en0ve3h9L3t5fS5wbmc='); var base = (!baseUrl && window.MQ) ? window.MQ.mapLayer() : L.tileLayer(baseUrl, L.Util.extend({}, { detectRetina: 0, }, {"subdomains":"abc","noWrap":false,"maxZoom":20} ) ); var options = L.Util.extend({}, { layers: [base], attributionControl: false }, {"zoomControl":true,"scrollWheelZoom":true,"doubleClickZoom":false,"fitBounds":false,"minZoom":0,"maxZoom":20,"maxBounds":null,"attribution":"Leaflet; \r\n\u00a9 OpenStreetMap contributors"}, {}); window.WPLeafletMapPlugin.createMap(options).setView([37.951489,23.739642],15);}); window.WPLeafletMapPlugin = window.WPLeafletMapPlugin || []; window.WPLeafletMapPlugin.push(function WPLeafletMarkerShortcode() {/**/var map = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentMap(); var group = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentGroup(); var marker_options = window.WPLeafletMapPlugin.getIconOptions({"iconUrl":"\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/trash.png"}); var marker = L.marker( [37.9551614,23.7405617], marker_options ); var is_image = map.is_image_map; if (marker_options.draggable) { marker.on('dragend', function () { var latlng = this.getLatLng(); var lat = latlng.lat; var lng = latlng.lng; if (is_image) { console.log('leaflet-marker y=' + lat + ' x=' + lng); } else { console.log('leaflet-marker lat=' + lat + ' lng=' + lng); } }); } marker.addTo( group ); marker.bindPopup(window.WPLeafletMapPlugin.unescape('ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΜΟΡΚΕΝΤΑΟΥ, ΥΜΗΤΤΟΣ')).openPopup();window.WPLeafletMapPlugin.markers.push( marker ); }); window.WPLeafletMapPlugin = window.WPLeafletMapPlugin || []; window.WPLeafletMapPlugin.push(function WPLeafletMarkerShortcode() {/**/var map = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentMap(); var group = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentGroup(); var marker_options = window.WPLeafletMapPlugin.getIconOptions({"iconUrl":"\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/trash.png"}); var marker = L.marker( [37.9505746,23.7308691], marker_options ); var is_image = map.is_image_map; if (marker_options.draggable) { marker.on('dragend', function () { var latlng = this.getLatLng(); var lat = latlng.lat; var lng = latlng.lng; if (is_image) { console.log('leaflet-marker y=' + lat + ' x=' + lng); } else { console.log('leaflet-marker lat=' + lat + ' lng=' + lng); } }); } marker.addTo( group ); marker.bindPopup(window.WPLeafletMapPlugin.unescape('ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΟΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΔΟ, ΔΑΦΝΗ')).openPopup();window.WPLeafletMapPlugin.markers.push( marker ); }); window.WPLeafletMapPlugin = window.WPLeafletMapPlugin || []; window.WPLeafletMapPlugin.push(function WPLeafletMarkerShortcode() {/**/var map = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentMap(); var group = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentGroup(); var marker_options = window.WPLeafletMapPlugin.getIconOptions({"iconUrl":"\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/trash.png"}); var marker = L.marker( [37.9492553,23.7340705], marker_options ); var is_image = map.is_image_map; if (marker_options.draggable) { marker.on('dragend', function () { var latlng = this.getLatLng(); var lat = latlng.lat; var lng = latlng.lng; if (is_image) { console.log('leaflet-marker y=' + lat + ' x=' + lng); } else { console.log('leaflet-marker lat=' + lat + ' lng=' + lng); } }); } marker.addTo( group ); marker.bindPopup(window.WPLeafletMapPlugin.unescape('ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΑΝΑΡΗ, ΔΑΦΝΗ (ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΔΟΙ)')).openPopup();window.WPLeafletMapPlugin.markers.push( marker ); });
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΜΟΡΚΕΝΤΑΟΥ, ΥΜΗΤΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΟΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΔΟ, ΔΑΦΝΗ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΑΝΑΡΗ, ΔΑΦΝΗ (ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΔΟΙ)