1

Κοινότητα Δάφνης

Κοινότητα Δάφνης

Πρόεδρος: Δραγάτσης Ιωάννης

Γραμματέας: Λανάρα Δήμητρα

Τηλέφωνα: 2132085508 - 2132085524

E-mail: dim.lanara@dafni-ymittos.gov.gr