Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών & Ποδιών

Υπηρεσία: Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης (Καταστήματα)
Τηλέφωνα: 2132085555
E-mail: katastimata@dafni-ymittos.gov.gr

blank
Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση Υπ.Δήλωση Αναγγελίας Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών-Ποδιών.
Παρατηρήσεις

Η αίτηση - υπέυθυνη δήλωση  δεν μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά καθώς απαιτείτε πρωτόκολλο το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου Δάφνης (Έλλης 16 και Κανάρη).