1

Αίτηση Φιλοξενίας (Ταφή) εντός οικογενειακού Τάφου

Υπηρεσία: Τμήμα Οικονομικό - Έντυπα - Διαδικασίες Αιτήσεων
Τηλέφωνα: 2132085503
E-mail: oikonomiko@dafni-ymittos.gov.gr

Παρατηρήσεις

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται απο τον υπέυθυνο επικοινωνίας του οικογενειακού τάφου και τον πλησιέστερο συγγενή του θανόντα και εφόσον μας αποσταλούν να έχουν το γνήσιο της υπογραφής.
Αίτηση Φύλαξης οστών εντός οικογενειακού Τάφου

Υπηρεσία: Τμήμα Οικονομικό - Έντυπα - Διαδικασίες Αιτήσεων
Τηλέφωνα: 2132085503
E-mail: oikonomiko@dafni-ymittos.gov.gr

Παρατηρήσεις

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται απο τον υπέυθυνο επικοινωνίας του οικογενειακού τάφου και τον πλησιέστερο συγγενή του θανόντα και εφόσον μας αποσταλούν να έχουν το γνήσιο της υπογραφής.