Παραχώρηση δωρεάν χρήσης ακινήτου στο Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού»
Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστων χώρων κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με τη διαδικασία της δημοπρασίας
Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών στην Δήμητρα Ι.Ψαρράκη
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις παραχωρήσεις σχολικών χώρων.