Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις παραχωρήσεις σχολικών χώρων.