Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διεξαγωγής Νέου Ανοικτού Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την πολυετή δαπάνη που αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ » (Αρ. Μελ.: 65/2018, CPV: 09132100-4, 09134200-9, K.A.: 10.6641.0005, 20.6641.0001 ), μετά την κοινοποίηση της αρ.180/2018 πράξης του ΣΤ’ κλιμάκιου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αρ.πρωτ.38294/29-6-2018