1

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ

Υπηρεσία: Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Τηλέφωνα: ΚΕΠ Υμηττού, τηλ: 2132050800-11-12-13-14 ΚΕΠ Δάφνης, τηλ: 2132024800
E-mail: ΚΕΠ Υμηττού: d.ymittou@kep.gov.gr, ΚΕΠ Δάφνης: d.dafnis@kep.gov.gr

Δικαιολογητικά

Όλες οι υπηρεσίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους περιγράφονται αναλυτικά στην Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ